Danh sách khách sạn

Điểm đến
Giá
Khách sạn Mường Thanh Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 1,070,000
Khách sạn Blue Bay Muine Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 850,000
Khách sạn Romana Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 900,000
Khách sạn Victoria Phan Thiết Beach Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 2,050,000
Khách sạn Sunny Beach Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 1,200,000
Khách sạn The Sailing Bay Beach Resort
Phan Thiết
Giá từ: 1,200,000
Khách sạn Swiss Village Resort
Phan Thiết
Giá từ: 1,100,000
Khách sạn Sonata resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 2,700,000
Khách sạn Khu nghĩ dưỡng Mũi Né Bay Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 1,300,000
Khách sạn Blue Ocean Mũi Né
Phan Thiết
Giá từ: 1,090,000
Khách sạn Pandanus Resort Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 1,280,000
Khách sạn TTC Hotel - Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 850,000
Khách sạn Hòn Rơm Central Resort
Phan Thiết
Giá từ: 700,000

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS