Danh sách khách sạn

Điểm đến
Giá
Khách sạn Blue Bay Muine Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 1,650,000
Khách sạn Mường Thanh Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 1,090,000
Khách sạn Romana Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 1,290,000
Khách sạn Victoria Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 2,090,000
Khách sạn Ocean Place Resort
Phan Thiết
Giá từ: 1,000,000
Khách sạn Sunny Beach Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 1,290,000
Khách sạn Sandunes Beach Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 990,000
Khách sạn The Sailing Bay Beach Resort
Phan Thiết
Giá từ: 1,200,000
Khách sạn Swiss Village Resort
Phan Thiết
Giá từ: 1,000,000
Khách sạn Aroma Beach Resort & Spa
Phan Thiết
Giá từ: 1,890,000
Khách sạn The Cliff Mui Ne
Phan Thiết
Giá từ: 3,690,000
Khách sạn Anantara Muine Resort
Phan Thiết
Giá từ: 4,190,000
Khách sạn LOTUS MUINE RESORT & SPA
Phan Thiết
Giá từ: 1,250,000
Khách sạn Khu nghĩ dưỡng Mũi Né Bay Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 1,300,000
Khách sạn Pandanus Resort Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 1,400,000
Khách sạn TTC Hotel - Phan Thiết
Phan Thiết
Giá từ: 990,000

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS