Danh sách khách sạn

Điểm đến
Giá
Khách sạn Midtown Huế
Huế
Giá từ: 900,000
Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế
Huế
Giá từ: 1,590,000
Khách sạn Hương Giang Hotel Resort & Spa
Huế
Giá từ: 900,000
Khách sạn Indochine Palace Hotel Huế
Huế
Giá từ: 1,900,000
Khách sạn Sankofa Village Hill  Resort & Spa Huế
Huế
Giá từ: 1,900,000
Khách sạn Mondial Huế
Huế
Giá từ: 880,000

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS