Danh sách khách sạn

Điểm đến
Giá
Khách sạn Sapa Jade Hill Resort & Spa Sapa
Sapa
Giá từ: 2,390,000
Khách sạn Silk Path Hotel Sapa
Sapa
Giá từ: 2,050,000
Khách sạn Pitaschio Hotel
Sapa
Giá từ: 1,100,000
Khách sạn Pao Sapa Leisure Hotel
Sapa
Giá từ: 1,390,000
Khách sạn KK Sapa Hotel
Sapa
Giá từ: 1,090,000
Khách sạn Sapa Highland
Sapa
Giá từ: 920,000
Khách sạn Mgallery Sapa
Sapa
Giá từ: 3,200,000
Khách sạn Bamboo Hotel Sapa
Sapa
Giá từ: 977,500

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS