Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour Tô Châu

Danh sách tour du lịch Tô Châu

4.33/5 trong 273 Đánh giá
Nói đến Tô Châu là nơi có những cầu đá đẹp, chùa chiền và các khu vườn cảnh được thiết kế tỉ mỉ, trở thành những điểm thu hút khách du lịch. Trong đó có một số vườn cây cảnh cổ điển đã được UNESCO xếp loại di sản thế giới. Đến "Hoa viên chi thành" du khách sẽ được ngắm nhìn những ngôi nhà cổ mái nâu tường trắng, xa xa là những tháp chuông chùa lúc ẩn lúc hiện, ẩn chứa một thế giới tâm linh, chân bước đi mà lòng không muốn về.
pin
  Tiết kiệm
Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải ( 6 Ngày, Tour Tiết Kiệm)
4.39/5 trong 407 Đánh giá
code
NNSGN4111-013-270819CZ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 27/08/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn)- Lễ 2/9
4.23/5 trong 416 Đánh giá
code
NNSGN4101-017-010919CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 01/09/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải ( Tour Tiêu Chuẩn)
4.44/5 trong 394 Đánh giá
code
NNSGN4116-026-040919CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 1
date
Ngày đi: 04/09/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 18,390,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn)
4.56/5 trong 376 Đánh giá
code
NNSGN4101-029-080919CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/09/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiết kiệm
Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải ( 6 Ngày, Tour Tiết Kiệm)
4.61/5 trong 375 Đánh giá
code
NNSGN4111-014-100919CZ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/09/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn)
4.6/5 trong 368 Đánh giá
code
NNSGN411-035-100919VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 10/09/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 18,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích - Tô Châu - Bắc Kinh (6 ngày 5 đêm, Tour Giá Sốc)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN4115-020-130919CZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/09/2019
clock
Giờ đi: 13:25
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn)
4.59/5 trong 369 Đánh giá
code
NNSGN4101-018-150919CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/09/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 19,590,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn)
4.6/5 trong 369 Đánh giá
code
NNSGN411-036-170919VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/09/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 18,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải ( Tour Tiêu Chuẩn)
4.6/5 trong 373 Đánh giá
code
NNSGN4116-027-180919CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 18/09/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 18,390,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiết kiệm
Thượng Hải - Disneyland - Vô Tích - Hàng Châu - Tô Châu (Tour Tiết Kiệm)
4.57/5 trong 377 Đánh giá
code
NNSGN4262-009-180919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/09/2019
clock
Giờ đi: 07:40
price
Giá: 16,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích - Tô Châu - Bắc Kinh (6 ngày 5 đêm, Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN4115-033-190919CZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/09/2019
clock
Giờ đi: 13:25
price
Giá: 18,390,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn)
4.64/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN411-037-220919VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/09/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 18,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiết kiệm
Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải ( 6 Ngày, Tour Tiết Kiệm)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN4111-015-240919CZ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/09/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Giá Tốt
Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích - Tô Châu - Bắc Kinh (6 ngày 5 đêm, Tour Giá Sốc)
4.66/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN4115-021-270919CZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 13:25
price
Giá: 20,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn)- Thu Hẹn Ước
4.61/5 trong 368 Đánh giá
code
NNSGN4101-019-061019CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/10/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 19,590,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải ( Tour Tiêu Chuẩn) - Thu Hẹn Ước
4.56/5 trong 377 Đánh giá
code
NNSGN4116-028-091019CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/10/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 18,390,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích - Tô Châu - Bắc Kinh (6 ngày 5 đêm, Tour Giá Sốc) - Thu Hẹn Ước
4.6/5 trong 371 Đánh giá
code
NNSGN4115-034-101019CZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 13:25
price
Giá: 18,390,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn) - Thu Hẹn Ước
4.63/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN4101-031-131019CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/10/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiết kiệm
Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải ( 6 Ngày, Tour Tiết Kiệm) - Thu Hẹn Ước
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN4111-016-151019CZ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn) - Thu Hẹn Ước
4.7/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN411-038-151019VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích - Tô Châu - Bắc Kinh (6 ngày 5 đêm, Tour Giá Sốc) - Thu Hẹn Ước
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN4115-022-181019CZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 18/10/2019
clock
Giờ đi: 13:25
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn) - Thu Hẹn Ước
4.64/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN4101-020-201019CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 19,590,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn) - Thu Hẹn Ước
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN411-039-221019VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/10/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải ( Tour Tiêu Chuẩn) - Thu Hẹn Ước
4.68/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN4116-029-231019CZ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/10/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 18,390,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích - Tô Châu - Bắc Kinh (6 ngày 5 đêm, Tour Giá Sốc) - Thu Hẹn Ước
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
NNSGN4115-035-241019CZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/10/2019
clock
Giờ đi: 13:25
price
Giá: 18,390,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiết kiệm
Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải ( 6 Ngày, Tour Tiết Kiệm) - Thu Hẹn Ước
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
NNSGN4111-017-291019CZ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/10/2019
clock
Giờ đi: 00:05
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn) - Thu Hẹn Ước
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN411-040-291019VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/10/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn) -Thu Hẹn Ước
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN411-041-051119VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/11/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Bắc Kinh - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Thượng Hải (Tour Tiêu Chuẩn) -Thu Hẹn Ước
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
NNSGN411-042-191119VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/11/2019
clock
Giờ đi: 05:45
price
Giá: 19,990,000 đ
date
Số ngày: 7
« 1 2 3 4 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS