Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm)

pin
  Cần Thơ Có 7 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm)
4.56/5 trong 380 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-007-200820XE-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm) - LỄ 2/9
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-008-020920XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 10
date
Ngày đi: 02/09/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,790,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-009-120920XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 12/09/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-010-151020XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 15/10/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-011-121120XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 12/11/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-012-101220XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 10/12/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (3N3D. Khách sạn 3*. Tour tiết kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-013-301220XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 30/12/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS