Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Cần Thơ - Phan Thiết - Tà Cú - Đồi Cát Vàng (2N1D. Khách sạn 4*. Tour tiêu chuẩn)

pin
  Cần Thơ Có 5 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiêu chuẩn
Cần Thơ - Phan Thiết - Tà Cú - Đồi Cát Vàng (2N1D. Khách sạn 4*. Tour tiêu chuẩn)
4.45/5 trong 393 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH550-004-220820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 22/08/2020
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Cần Thơ - Phan Thiết - Tà Cú - Đồi Cát Vàng (2N1D. Khách sạn 4*. Tour tiêu chuẩn)
4.59/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH550-005-190920XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 19/09/2020
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Cần Thơ - Phan Thiết - Tà Cú - Đồi Cát Vàng (2N1D. Khách sạn 4*. Tour tiêu chuẩn)
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH550-006-241020XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 24/10/2020
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 2,190,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Cần Thơ - Phan Thiết - Tà Cú - Đồi Cát Vàng (2N1D. Khách sạn 4*. Tour tiêu chuẩn)
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH550-007-281120XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 28/11/2020
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 2,190,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Cần Thơ - Phan Thiết - Tà Cú - Đồi Cát Vàng (2N1D. Khách sạn 4*. Tour tiêu chuẩn)
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH550-008-261220XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 26/12/2020
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 2,190,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Cần Thơ

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS