facebook
  • phone  Tư vấn từ 8h-18h: 1900 1839 (Cước 1.000đ/phút)  
  •  Thành viên
  •   
  • English
pin
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan
Sa Pa thu hút du khách với những thửa ruộng vàng óng vào mùa lúa chín, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng hùng vỹ. Hà Nội cổ kính, nên thơ trong sương sớm. Hạ Long kỳ vỹ với những hòn Gà Chọi, Đỉnh Hương… là những tuyệt tác thiên nhiên kỳ diệu là những điểm đến hấp dẫn cho quý khách trong hành trình này.
Mã tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Ngày về Giá Chỗ
còn nhận
 
NDSGN132-005-300617VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 30/06/2017 04/07/2017 7,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-005-300617VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 30/06/2017 04/07/2017 7,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-006-070717VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan Giảm thêm 400,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 5 07/07/2017 11/07/2017 8,190,000 đ
7,790,000 đ
2
2
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN132-006-070717VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 07/07/2017 11/07/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-002-140717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 14/07/2017 18/07/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-003-210717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 21/07/2017 25/07/2017 8,190,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-007-210717VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 21/07/2017 25/07/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-004-280717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 28/07/2017 01/08/2017 8,190,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-008-280717VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 28/07/2017 01/08/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-001-040817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 04/08/2017 08/08/2017 8,190,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-009-040817VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan Giảm thêm 400,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 5 04/08/2017 08/08/2017 8,190,000 đ
7,790,000 đ
6
6
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN132-009-040817VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 04/08/2017 08/08/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-002-110817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 11/08/2017 15/08/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-003-180817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 18/08/2017 22/08/2017 8,190,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-010-180817VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan Giảm thêm 400,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 5 18/08/2017 22/08/2017 8,190,000 đ
7,790,000 đ
6
6
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN132-010-180817VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 18/08/2017 22/08/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-004-250817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 25/08/2017 29/08/2017 8,190,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-011-250817VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan Giảm thêm 400,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 5 25/08/2017 29/08/2017 8,190,000 đ
7,790,000 đ
6
6
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN132-011-250817VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 25/08/2017 29/08/2017 8,190,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-012-010917VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 01/09/2017 05/09/2017 7,990,000 đ 6 Đặt ngay
NDSGN132-012-010917VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 01/09/2017 05/09/2017 7,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-013-080917VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 08/09/2017 12/09/2017 7,990,000 đ 6 Đặt ngay
NDSGN132-013-080917VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 08/09/2017 12/09/2017 7,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-001-080917VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 08/09/2017 12/09/2017 7,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-014-150917VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 15/09/2017 19/09/2017 7,990,000 đ 6 Đặt ngay
NDSGN132-014-150917VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 15/09/2017 19/09/2017 7,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-002-150917VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 15/09/2017 19/09/2017 7,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN132-015-220917VN-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 22/09/2017 26/09/2017 7,990,000 đ 6 Đặt ngay
NDSGN132-015-220917VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 22/09/2017 26/09/2017 7,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN132-003-220917VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan 5 22/09/2017 26/09/2017 7,990,000 đ 0  Hết chỗ 
<< 1 2 >>
App iOS App Adroid