facebook
  • phone  Tư vấn từ 8h-18h: 1900 1839 (Cước 1.000đ/phút)  
  •  Thành viên
  •   
  • English
pin
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao
Hành trình đưa du khách về miền đất thủ đô cổ kính, uy nghiêm; một Ninh Bình thanh bình, yên ả với thắng cảnh Tràng An tuyệt đẹp, chùa Bái Đính uy nghiêm. Và không thể thiếu một Hà Long kỳ vỹ và ấn tượng với các hang động huyền ảo, lung linh trong bóng chiều tà.
Mã tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Ngày về Giá Chỗ
còn nhận
 
NDSGN183-011-020517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 02/05/2017 07/05/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-012-040517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 04/05/2017 09/05/2017 8,790,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-012-040517VJ-E-1 Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 1,000,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 04/05/2017 09/05/2017 8,790,000 đ
7,790,000 đ
1
1
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN183-013-060517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 06/05/2017 11/05/2017 8,790,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-014-090517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 500,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 09/05/2017 14/05/2017 8,790,000 đ
8,290,000 đ
9
6
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN183-015-110517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 500,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 11/05/2017 16/05/2017 8,790,000 đ
8,290,000 đ
9
6
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN183-001-110517VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 11/05/2017 16/05/2017 8,990,000 đ 4 Đặt ngay
NDSGN183-016-130517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 500,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 13/05/2017 18/05/2017 8,790,000 đ
8,290,000 đ
9
2
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN183-017-160517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 500,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 16/05/2017 21/05/2017 8,990,000 đ
8,490,000 đ
9
6
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN183-018-180517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 500,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 18/05/2017 23/05/2017 8,990,000 đ
8,490,000 đ
9
6
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN183-019-200517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 20/05/2017 25/05/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-002-200517VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 20/05/2017 25/05/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-020-230517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 23/05/2017 28/05/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-021-250517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 25/05/2017 30/05/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-003-250517VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 25/05/2017 30/05/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-022-270517VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 27/05/2017 01/06/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-023-010617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 01/06/2017 06/06/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-004-010617VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 01/06/2017 06/06/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-024-030617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 03/06/2017 08/06/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-005-030617VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 03/06/2017 08/06/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-025-080617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 08/06/2017 13/06/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-006-080617VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 08/06/2017 13/06/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-026-100617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 500,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 10/06/2017 15/06/2017 8,990,000 đ
8,490,000 đ
9
2
Đặt ngay
Đặt ngay
NDSGN183-027-150617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 15/06/2017 20/06/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-028-170617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 17/06/2017 22/06/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-007-170617VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 17/06/2017 22/06/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-029-220617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 22/06/2017 27/06/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN183-008-220617VN-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao 6 22/06/2017 27/06/2017 8,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN1831-001-220617VJ-U Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Lào Cai - Hạ Long 6 22/06/2017 27/06/2017 8,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN183-030-230617VJ-U Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - 2 đêm khách sạn 4 sao Giảm thêm 500,000 đ/Khách khi đăng ký và thanh toán online 6 23/06/2017 28/06/2017 8,990,000 đ
8,490,000 đ
9
6
Đặt ngay
Đặt ngay
<< 1 2 >>
App iOS App Adroid