facebook
  • phone  Tư vấn từ 8h-18h: 1900 1839 (Cước 1.000đ/phút)  
  •  Thành viên
  •   
  • English
pin
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao
Sa Pa thu hút du khách với những thửa ruộng vàng óng vào mùa lúa chín, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng hùng vỹ. Ngoài ra, còn có nhiều địa danh lịch sử, hang động tự nhiên, đặc sản và là nơi mang đậm nét đặc trưng văn hoá độc đáo của nhiều dân tộc anh em.
Mã tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Ngày về Giá Chỗ
còn nhận
 
NDSGN185-045-290617VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 29/06/2017 02/07/2017 6,790,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN185-046-300617VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 30/06/2017 03/07/2017 6,790,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN185-047-010717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 01/07/2017 04/07/2017 6,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN185-048-040717VN-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 04/07/2017 07/07/2017 6,990,000 đ -9  Hết chỗ 
NDSGN185-049-060717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 06/07/2017 09/07/2017 6,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NDSGN185-050-070717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 07/07/2017 10/07/2017 6,990,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-051-080717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 08/07/2017 11/07/2017 6,590,000 đ 3 Đặt ngay
NDSGN185-052-110717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 11/07/2017 14/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-053-130717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 13/07/2017 16/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-054-140717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 14/07/2017 17/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-055-150717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 15/07/2017 18/07/2017 6,790,000 đ 6 Đặt ngay
NDSGN185-056-180717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 18/07/2017 21/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-057-200717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 20/07/2017 23/07/2017 6,790,000 đ 5 Đặt ngay
NDSGN185-058-210717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 21/07/2017 24/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-059-220717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 22/07/2017 25/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-060-250717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 25/07/2017 28/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-061-270717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 27/07/2017 30/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-062-280717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 28/07/2017 31/07/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-063-290717VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 29/07/2017 01/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-064-010817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 01/08/2017 04/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-065-030817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 03/08/2017 06/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-066-040817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 04/08/2017 07/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-067-050817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao - Siêu tiết kiệm 4 05/08/2017 08/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-068-080817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 08/08/2017 11/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-069-100817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 10/08/2017 13/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-070-110817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 11/08/2017 14/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-071-120817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 12/08/2017 15/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-072-150817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 15/08/2017 18/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-073-170817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 17/08/2017 20/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
NDSGN185-074-180817VJ-G Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Nóc Nhà Đông Dương Fansipan - 1 đêm k/s 4 sao 4 18/08/2017 21/08/2017 6,790,000 đ 9 Đặt ngay
<< 1 2 >>
App iOS App Adroid