Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc. Hội Chợ ITE)

Điểm nhấn: - Phố cổ Hội An với lung linh sắc màu của đèn lồng và những hoạt động dân gian đặc sắc - Bà Nà Hills với không gian như làng Pháp thu nhỏ đa sắc màu và Cầu Vàng mới siêu hot - Động Thiên Đường là Động mới trong quần thể Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, được xem như là Hoàng cung dưới lòng đất, có độ dài kỷ lục. - Đại Nội Huế rộng lớn nơi hoàng cung xưa của các vua chúa Triều Nguyễn
pin
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc. Hội Chợ ITE)
4.6/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-026-220919VJ-D-F-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 22/09/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc)
4.62/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-026-220919VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 22/09/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 5,390,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-027-290919VJ-D-F-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 5,390,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-027-290919VJ-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 5,390,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-028-061019VJ-D-F-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/10/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 5,390,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc. Hội Chợ ITE)
4.68/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-028-061019VJ-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 06/10/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-029-131019VJ-D-F-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/10/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 5,390,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc. Hội Chợ ITE)
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-029-131019VJ-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 13/10/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc. Hội Chợ ITE)
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-030-201019VJ-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (Khách sạn 4* 2 đêm. Tour Giá Sốc)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN3631-030-201019VJ-D-F-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 06:15
price
Giá: 5,390,000 đ
date
Số ngày: 4

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS