Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Bao Gồm 6 Bữa Buffet

Phú Quốc là điểm nghỉ dưỡng, tham quan, và khám phá sinh thái tuyệt vời. Mũi Ông Đội, Đá Chào là thế giới san hô và cá biển sặc sỡ. Bãi Sao cát trắng mịn, dáng cong, nước xanh ngọc bích. Đặc sản danh tiếng cả nước là tiêu sọ, nước mắm, rượu sim, ngọc trai. Phú Quốc thực sự là một viên ngọc quý trên bản đồ Việt Nam.
pin
   Hồ Chí Minh Có 28 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Bao Gồm 6 Bữa Buffet
3.87/5 trong 492 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-115-031220VN-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 03/12/2020
clock
Giờ đi: 09:05
price
Giá: 6,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.24/5 trong 417 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-136-091220VJ-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 09/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.64/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-147-091220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.35/5 trong 408 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-139-101220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 10/12/2020
clock
Giờ đi: 06:05
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.42/5 trong 396 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-135-101220VN-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 10/12/2020
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 5,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.01/5 trong 455 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-140-101220VJ-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 10/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.36/5 trong 405 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-131-111220VN-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 11/12/2020
clock
Giờ đi: 07:45
price
Giá: 5,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.43/5 trong 397 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-137-111220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 11/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 5,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn Từ Trái Tim
4.32/5 trong 411 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-119-121220VN-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/12/2020
clock
Giờ đi: 08:50
price
Giá: 5,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.47/5 trong 397 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-141-131220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.67/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-146-161220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 16/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn Từ Trái Tim
4.65/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-133-171220VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/12/2020
clock
Giờ đi: 09:05
price
Giá: 5,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn Từ Trái Tim
4.41/5 trong 399 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-144-171220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn Từ Trái Tim
4.39/5 trong 396 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-145-181220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 18/12/2020
clock
Giờ đi: 09:40
price
Giá: 5,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Bao Gồm 6 Bữa Buffet
4.59/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-124-191220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 19/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 6,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bao Gồm 6 Bữa Buffet 5 Sao) - Lời Cảm Ơn từ Trái Tim
4.3/5 trong 406 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-142-201220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 20/12/2020
clock
Giờ đi: 09:40
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-143-261220VJ-D-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 26/12/2020
clock
Giờ đi: 08:45
price
Giá: 6,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Tết Dương Lịch
4.6/5 trong 374 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-132-311220VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 31/12/2020
clock
Giờ đi: 08:45
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Tết Dương Lịch
4.53/5 trong 388 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-127-311220VN-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 31/12/2020
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Tết Dương Lịch
4.63/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-001-020121VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 02/01/2021
clock
Giờ đi: 08:45
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 1 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-010-120221VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/02/2021
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 2 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-011-130221VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 13/02/2021
clock
Giờ đi: 14:30
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 2 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-012-130221VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 13/02/2021
clock
Giờ đi: 14:30
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 3 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-014-140221VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 14/02/2021
clock
Giờ đi: 14:30
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 4 Tết
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-015-150221VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 15/02/2021
clock
Giờ đi: 08:50
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 4 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-016-150221VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 15/02/2021
clock
Giờ đi: 14:30
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 6 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-017-170221VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 17/02/2021
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 9,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Vinpearl Oasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari - Mùng 8 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN809-018-190221VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/02/2021
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS