Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)

Phú Quốc là điểm nghỉ dưỡng, tham quan, và khám phá sinh thái tuyệt vời. Mũi Ông Đội, Đá Chào là thế giới san hô và cá biển sặc sỡ. Bãi Sao cát trắng mịn, dáng cong, nước xanh ngọc bích. Đặc sản danh tiếng cả nước là tiêu sọ, nước mắm, rượu sim, ngọc trai. Phú Quốc thực sự là một viên ngọc quý trên bản đồ Việt Nam.
pin
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.62/5 trong 372 Đánh giá
code
NDSGN815-009-270819VJ-D-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 27/08/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.61/5 trong 371 Đánh giá
code
NDSGN815-009-270819VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 27/08/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,390,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.59/5 trong 376 Đánh giá
code
NDSGN815-056-030919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 4,390,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.61/5 trong 372 Đánh giá
code
NDSGN815-056-030919VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.65/5 trong 366 Đánh giá
code
NDSGN815-076-050919VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,390,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
NDSGN815-076-050919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 3,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.66/5 trong 367 Đánh giá
code
NDSGN815-095-070919VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 07/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
NDSGN815-095-070919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NDSGN815-096-140919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NDSGN815-096-140919VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
NDSGN815-058-170919VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 17/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 3,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-058-170919VJ-D-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 17/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-097-210919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-097-210919VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 21/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NDSGN815-059-240919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 3,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
NDSGN815-059-240919VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 24/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-098-280919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/09/2019
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
NDSGN815-060-011019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,390,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
NDSGN815-060-011019VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
NDSGN815-080-031019VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 03/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NDSGN815-080-031019VJ-D-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 03/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,790,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-099-051019VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 05/10/2019
clock
Giờ đi: 13:35
price
Giá: 4,390,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-099-051019VN-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 05/10/2019
clock
Giờ đi: 13:35
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NDSGN815-061-081019VJ-D-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 08/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-061-081019VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 08/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,390,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-081-101019VJ-D-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,790,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
NDSGN815-081-101019VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 2*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NDSGN815-100-121019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 12/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,390,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Khách Sạn 3*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NDSGN815-100-121019VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 12/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,790,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NDSGN815-062-151019VJ-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 09:45
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 3
« 1 2 3 4 5 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS