Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng - Bay thẳng từ Đà Nẵng - Trải nghiệm hái trái cây tại vườn - Bay thẳng từ Đà Nẵng

pin
  Đà Nẵng Có 5 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng - Bay thẳng từ Đà Nẵng - Trải nghiệm hái trái cây tại vườn - Bay thẳng từ Đà Nẵng
4.63/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG604-010-030720BL-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/07/2020
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng - Bay thẳng từ Đà Nẵng - Trải nghiệm hái trái cây tại vườn - Bay thẳng từ Đà Nẵng
4.53/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG604-004-140720BL-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/07/2020
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng - Bay thẳng từ Đà Nẵng - Trải nghiệm hái trái cây tại vườn - Bay thẳng từ Đà Nẵng
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG604-017-310720BL-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/07/2020
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng - Bay thẳng từ Đà Nẵng - Trải nghiệm hái trái cây tại vườn - Bay thẳng từ Đà Nẵng
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG604-011-250920BL-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/09/2020
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng - Bay thẳng từ Đà Nẵng - Trải nghiệm hái trái cây tại vườn - Bay thẳng từ Đà Nẵng
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG604-006-221220BL-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/12/2020
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Đà Nẵng

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS