Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười

Điểm nhấn của tour: - Thưởng thức những màn trình diễn ngoạn mục với hổ, cá sấu tại Trại Hổ - Thưởng thức Coloseum show đặc sắc tại Pattaya - Shopping tại các Trung tâm thương mại nổi tiếng như Siam Paragon, Central World... - Thăm Chùa Thuyền – Chùa xá lợi độc đáo tại Bangkok
pin
  Hà Nội Có 17 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
3.92/5 trong 469 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-034-040920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 04/09/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 6,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.39/5 trong 403 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-035-110920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 11/09/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.49/5 trong 387 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-036-180920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 18/09/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.54/5 trong 377 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-037-250920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 25/09/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-038-021020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 02/10/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-039-091020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 09/10/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.66/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-040-161020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 16/10/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-041-231020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 23/10/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-042-301020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 30/10/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.69/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-043-061120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 06/11/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-044-131120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 13/11/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-045-201120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 20/11/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-046-271120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 27/11/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-047-041220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 04/12/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-048-111220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 11/12/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-049-181220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 18/12/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 5,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya - Khám phá đất nước của những nụ cười
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN130-050-251220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 25/12/2020
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 6,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS