Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày 4 đêm.

Nói về sự tĩnh lặng, yên bình thì ít nơi đâu có thể sánh bằng khung cảnh tại cổ trấn Phượng Hoàng, hay bàn về nét đẹp thuần khiết của đất trời, có mấy nơi qua được cảnh sắc Trương Gia Giới. Hành trình Bay thẳng từ Hà Nội tới sân bay Hà Hoa tại Trương Gia Giới tiết kiệm được thời gian di chuyển tới 6h đồng hồ so với tuyến thông thường, giúp du khách có thêm thời gian và sức khỏe để khám phá trọn vẹn chốn bồng lai tiên cảnh.
pin
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày 4 đêm.
4.61/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-047-181119VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 18/11/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày 4 đêm. *
4.63/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-048-251119VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 25/11/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.57/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-049-021219VJ-D-CC
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 02/12/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 9,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.62/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-050-091219VJ-D1
chair
Số chỗ còn nhận: 11
date
Ngày đi: 09/12/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày. -VIETRAVEL FAIR
4.66/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-050-091219VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 09/12/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 9,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày
4.63/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-051-161219VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/12/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 11,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày
4.61/5 trong 372 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-052-231219VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 23/12/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 11,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
ĐÓN NĂM MỚI Bay thẳng Trương Gia Giới-Động Hoàng Long-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao -Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày 4 đêm
4.6/5 trong 372 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-053-301219VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/12/2019
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 11,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-002-060120VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/01/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-003-130120VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/01/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-004-200120VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/01/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
ĐÓN NĂM MỚI Bay thẳng Trương Gia Giới-Hồ Bảo Phong-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao - 5 ngày 4 đêm (M3 TẾT)
4.58/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-001-270120VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/01/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 13,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-005-270120VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 27/01/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-006-030220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/02/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-007-100220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/02/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-008-170220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/02/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-009-240220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/02/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-010-020320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/03/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-011-090320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/03/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-012-160320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/03/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-013-230320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/03/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Bay thẳng Trương Gia Giới-Phượng hoàng cổ trấn - KS 4 sao-Thưởng ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới 5 ngày.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN315-014-300320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/03/2020
clock
Giờ đi: 17:45
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger