Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show) - Tour Mua Ngay

Điểm nhấn: - Vườn thú Tiger Zoo với hơn 200 chú hổ cùng các loài động vật hoang dã - Thỏa thích tắm biển tại bãi biển Jomtien xinh đẹp của Pattaya - Ghé thăm Vườn nho Hồ Bạc, tìm hiểu về nghề trồng nho và làm rượu vang - Chùa Phật Vàng nổi tiếng với bức tượng Phật vàng nguyên khối quý giá - Dạo thuyền trên sông Chao Phraya ngắm cảnh - Tặng vé thưởng thức chương trình biểu diễn Nanta độc đáo.
pin
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show) - Tour Mua Ngay
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN131-274-040919VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 5,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.54/5 trong 381 Đánh giá
code
NNSGN131-273-120919VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.65/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN131-277-190919VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN131-281-260919VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.52/5 trong 382 Đánh giá
code
NNSGN131-284-011019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN131-286-051019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.65/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN131-288-081019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN131-290-121019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN131-292-151019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN131-294-191019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.7/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN131-296-221019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN131-298-261019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/10/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN131-300-291019VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/10/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
NNSGN131-302-021119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
NNSGN131-303-031119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN131-304-051119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
NNSGN131-305-071119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN131-306-091119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
NNSGN131-307-101119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN131-308-121119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN131-309-141119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN131-310-161119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN131-311-171119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN131-312-191119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN131-313-211119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN131-314-231119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN131-315-241119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN131-316-261119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN131-317-281119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Bangkok - Pattaya (Khách sạn 3*, 1 ngày tự do, Tặng vé xem Siam Niramit Show, Tour Giá Sốc)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN131-318-301119VZ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/11/2019
clock
Giờ đi: 09:15
price
Giá: 6,190,000 đ
date
Số ngày: 5
« 1 2 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS