Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Giảm 1.000.000đ/khách khi thanh toán trước ngày 17/9/2019

Đến thăm đất nước Singapore, điều đầu tiên mà du khách cảm nhận được đó là một vùng đất hội tụ của nhiều nền văn hóa, và mỗi nền văn hóa ấy lại tập trung tại một khu phố riêng với những bản sắc văn hóa truyền thống của từng vùng dân tộc. Bên cạnh đó, Singapore lại còn được biết đến là một vùng đất của những điểm du lịch hiện đại và cao cấp với những khu nghỉ dưỡng, khu thương mại đẳng cấp và sang trọng. Bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại ở Quốc đảo xanh này.
pin
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Giảm 1.000.000đ/khách khi thanh toán trước ngày 17/9/2019
4.44/5 trong 396 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-155-2409193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/09/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.37/5 trong 398 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-156-0110193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.58/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-157-0810193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.58/5 trong 378 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-158-1510193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-184-1810193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-159-2910193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-160-0511193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/11/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.68/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-161-1211193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/11/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.64/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-162-1911193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/11/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-163-2611193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/11/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.61/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-164-0512193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/12/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.65/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-171-071219VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/12/2019
clock
Giờ đi: 12:55
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-165-1212193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/12/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-174-141219VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/12/2019
clock
Giờ đi: 12:55
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-166-1912193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 19/12/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Giáng Sinh
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-177-211219VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/12/2019
clock
Giờ đi: 12:55
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Giáng Sinh
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-167-2412193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/12/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 13,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-180-281219VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/12/2019
clock
Giờ đi: 12:55
price
Giá: 13,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)  - Đón Năm Mới
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-168-2912193K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/12/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 14,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm)  - Đón Năm Mới
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-183-291219SQ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 29/12/2019
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 15,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (Một ngày tự do,Tour Tiết Kiệm) - Đón Năm Mới
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-181-301219VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/12/2019
clock
Giờ đi: 12:55
price
Giá: 14,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (Một ngày tự do,Tour Tiết Kiệm) - Đón Năm Mới
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-182-311219VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/12/2019
clock
Giờ đi: 12:55
price
Giá: 14,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Mùng 2 Tết
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-001-2601203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Mùng 3 Tết
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-002-2701203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/01/2020
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Mùng 4 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-003-2801203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/01/2020
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 17,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Mùng 5 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-004-2901203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/01/2020
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 17,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Mùng 6 Tết
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-005-3001203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/01/2020
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 16,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Singapore (1 ngày tự do, Tham quan Flower Dome, Nhạc nước Wings of Time & Tháp Sư tử biển, Tour Tiết Kiệm) - Mùng 7 Tết
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN191-006-3101203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/01/2020
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 14,590,000 đ
date
Số ngày: 4

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS