Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)

Đến thăm đất nước Singapore, điều đầu tiên mà du khách cảm nhận được đó là một vùng đất hội tụ của nhiều nền văn hóa, và mỗi nền văn hóa ấy lại tập trung tại một khu phố riêng với những bản sắc văn hóa truyền thống của từng vùng dân tộc. Bên cạnh đó, Singapore lại còn được biết đến là một vùng đất của những điểm du lịch hiện đại và cao cấp với những khu nghỉ dưỡng, khu thương mại đẳng cấp và sang trọng. Bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại ở Quốc đảo xanh này
pin
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.38/5 trong 399 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-001-070220VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/02/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.56/5 trong 377 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-002-140220VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/02/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.58/5 trong 372 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-003-210220VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/02/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-004-280220VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/02/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.59/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-005-060320VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/03/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-006-130320VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/03/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-007-200320VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/03/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-008-270320VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/03/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-011-030420VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/04/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-012-100420VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/04/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-013-170420VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/04/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-014-240420VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/04/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-015-010520VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/05/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 11,290,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-016-080520VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/05/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-017-150520VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/05/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-018-220520VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/05/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-019-290520VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/05/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-020-050620VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/06/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-021-120620VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-022-190620VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/06/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Singapore 3 ngày 2 đêm (Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN194-023-260620VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/06/2020
clock
Giờ đi: 07:10
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger