facebook
  • phoneTư vấn từ 8h-18h: 1900 1839 (Cước 1.000đ/phút)  
  •  Thành viên
  •   
  • English
pin
Dubai - Abu Dhabi - KS 4*  -  Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa
Mã tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Ngày về Giá Chỗ
còn nhận
 
NNSGN9304-008-230217EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 5 23/02/2017 27/02/2017 26,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NNSGN9304-011-080317EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa- Tour 08/03 tour hot 5 08/03/2017 12/03/2017 26,990,000 đ 0  Hết chỗ 
NNSGN9304-015-120317EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 5 12/03/2017 16/03/2017 26,990,000 đ 4 Đặt ngay
NNSGN9304-005-130317EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 5 13/03/2017 17/03/2017 26,990,000 đ 9 Đặt ngay
NNSGN9304-012-160317EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 5 16/03/2017 20/03/2017 26,990,000 đ 3 Đặt ngay
NNSGN9304-010-250317EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 5 25/03/2017 29/03/2017 26,990,000 đ 9 Đặt ngay
NNSGN9304-012-040417EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 4 04/04/2017 07/04/2017 26,990,000 đ 7 Đặt ngay
NNSGN9304-006-060417EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 4 06/04/2017 09/04/2017 26,990,000 đ 9 Đặt ngay
NNSGN9304-013-100417EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 4 10/04/2017 13/04/2017 26,990,000 đ 9 Đặt ngay
NNSGN9304-014-200417EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 4 20/04/2017 23/04/2017 26,990,000 đ 9 Đặt ngay
NNSGN9304-007-240417EK-U Dubai - Abu Dhabi - KS 4* - Tặng vé tham quan vườn hoa Miracle và vé lên tòa tháp Burj Khalifa tour hot 4 24/04/2017 27/04/2017 26,990,000 đ 9 Đặt ngay
App iOS App Adroid