Ban Mê Thuột (Buôn Mê Thuột) luôn hấp dẫn, mùa khô rừng cao su đổ lá, mùa mưa với tiếng gầm thét của dòng Serepok cuộn trào, tháng 3 “mùa con ong đi lấy mật” và là mùa lễ đua voi, mùa lúa chín rộn ràng. Cụm thác Dray Sap, Dray Nur, Gia Long của Ban Mê Thuột ẩn chứa huyền thoại giàu có về văn hóa, phong tục của M’Nông, Ê đê.
4.13/5 trong 376 Đánh giá
pin

   |   

Buôn Ma Thuột - Pleiku (Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 376 Đánh giá
  NDSGN575-003-190119XE-V
  Khởi hành: 19/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Khách sạn tương đương 4* & 5*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.57/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN575-003-190119XE-V-1
  Khởi hành: 19/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN575-004-260119XE-V
  Khởi hành: 26/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Khách sạn tương đương 4* & 5*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.62/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN575-004-260119XE-V-1
  Khởi hành: 26/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam - Bảo Tàng Cà Phê Thế Giới (Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN574-005-310119XE-V
  Khởi hành: 31/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam -Bảo Tàng Cà Phê Thế Giới (Khách sạn 5*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN574-005-310119XE-V-1
  Khởi hành: 31/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 2 Tết - Mùa Hoa Cà Phê
  
4.62/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN5741-001-060219XE-V
  Khởi hành: 06/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 2 Tết - Mùa Hoa Cà Phê
  
4.63/5 trong 373 Đánh giá
  NDSGN5741-002-060219XE-V
  Khởi hành: 06/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 2 Tết
  
4.5/5 trong 381 Đánh giá
  NDSGN575-001-060219XE-V
  Khởi hành: 06/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam (Khách sạn tương đương 4*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết
  
4.58/5 trong 379 Đánh giá
  NDSGN674-003-060219XE-D
  Khởi hành: 06/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Đắk Nông - Tuyệt Tác Hồ Tà Đùng - Buôn Ma Thuột - Cưỡi Voi Buôn Đôn (Resort 3* & Khách sạn 5*. Tour Tiêu Chuẩn). Mùng Tết 2
  
4.63/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN578-001-060219XE-D
  Khởi hành: 06/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột Máy Bay - Bản Đôn - Giao Lưu Cồng Chiêng Tây Nguyên (Khách sạn 5 sao. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết
  
4.65/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN571-001-060219VJ-D
  Khởi hành: 06/02/2019 19:35
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
6,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột Máy bay - Bản Đôn - Giao Lưu Cồng Chiêng Tây Nguyên (Khách sạn 5 sao. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN571-001-060219VJ-D-O-9
  Khởi hành: 06/02/2019 19:35
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
6,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Khách sạn tương đương 4* & 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 Tết
  
4.65/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN675-002-070219XE-D
  Khởi hành: 07/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam (Khách sạn tương đương 4*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 Tết
  
4.65/5 trong 370 Đánh giá
  NDSGN674-005-070219XE-D
  Khởi hành: 07/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Thác Dray Nur - Bản Đôn - Làng Cà Phê Trung Nguyên (Tour Tiết Kiệm. Mùa Hoa Cà Phê ) - Mùng 4 Tết
  
4.67/5 trong 370 Đánh giá
  NDSGN573-006-080219XE-V
  Khởi hành: 08/02/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
2,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột Máy bay - Bản Đôn - Giao Lưu Cồng Chiêng Tây Nguyên - Chiêm Ngưỡng Bảo Tàng Cà Phê Độc Đáo Nhất Thế Giới Tại Việt Nam (Khách sạn tương đương 5 sao. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 Tết
  
4.64/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN571-002-080219VJ-D
  Khởi hành: 08/02/2019 19:35
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 8
  Giảm giá khi thanh toán online
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Mùa Hoa Cà Phê. Tour Tiết Kiệm) - Mùng 5 Tết
  
4.66/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN575-012-090219XE-V
  Khởi hành: 09/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku ( Mùa Hoa Cà Phê. Tour Tiết Kiệm) - Mùng 6 Tết
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN575-013-100219XE-V
  Khởi hành: 10/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam - Bảo Tàng Cà Phê Thế Giới (Tour Tiết Kiệm) - Mùa Hoa Cà Phê
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN574-007-140219XE-V
  Khởi hành: 14/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam -  Bảo Tàng Cà Phê Thế Giới (Khách sạn 5*. Tour Tiết Kiệm) - Mùa Hoa Cà Phê
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN574-007-140219XE-V-1
  Khởi hành: 14/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 8
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Khách sạn tương đương 4* & 5*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN575-006-160219XE-V-1
  Khởi hành: 16/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN575-006-160219XE-V
  Khởi hành: 16/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam (Tour Tiết Kiệm) - Mùa Hoa Cà Phê
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN5741-008-210219XE-V
  Khởi hành: 21/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam (Khách sạn 5*. Tour Tiết Kiệm) - Mùa Hoa Cà Phê
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN5741-008-210219XE-V-1
  Khởi hành: 21/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Buôn Jun - Chiêm Ngưỡng Bảo Tàng Cà Phê Độc Đáo Nhất Thế Giới Tại Việt Nam (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN570-006-220219VJ-V
  Khởi hành: 22/02/2019 19:35
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Buôn Jun - Chiêm Ngưỡng Bảo Tàng Cà Phê Độc Đáo Nhất Thế Giới Tại Việt Nam (Khách sạn tương đương 5 sao. Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN570-006-220219VJ-V-1
  Khởi hành: 22/02/2019 19:35
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Khách sạn 4 & 5*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN575-007-230219XE-V-1
  Khởi hành: 23/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Pleiku (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN575-007-230219XE-V
  Khởi hành: 23/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Hồ Lắk - Buôn Kôtam -  Bảo Tàng Cà Phê Thế Giới (Khách sạn 5*. Tour Tiết Kiệm) - Mùa Hoa Cà Phê
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN574-009-280219XE-V-1
  Khởi hành: 28/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 128 tours  
imgLoader

Tại Buôn Ma Thuột Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Ban Mê Thuột, Bản Đôn,
Để hiểu hơn về Buôn Ma Thuột Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Ban Mê Thuột
Bài viết về Buôn Ma Thuột

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008