Bảo Lộc nằm giữa Sài Gòn-Đà Lạt, mát mẻ quanh năm, thích hợp nghỉ cuối tuần. Bạn có thể vui chơi trong làng Dân Tộc ở thác ĐamBri, tham quan nhà thờ Bảo Lộc, tu viện Bát Nhã kiến trúc độc đáo, dạo Hồ Nam Phương, ghé "Vọng nguyệt trà" nghe giới thiệu cách thưởng trà kỳ ảo của người xưa và rừng Madagui với những trò chơi tốc độ.
4.38/5 trong 287 Đánh giá
pin

   |   

Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.46/5 trong 394 Đánh giá
  NDSGN648-030-270419XE-D-8
  Khởi hành: 27/04/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Bảo Lộc - Madagui - Đắk Nông - Hồ Tà Đùng (Tour Tiết Kiệm) - Lễ 30/04
  
4.55/5 trong 383 Đánh giá
  NDSGN576-021-270419XE-V
  Khởi hành: 27/04/2019 06:00
  Số ngày: 2
  Số chỗ còn nhận: 7
2,390,000 đ
CHI TIẾT
Bảo Lộc - Madagui - Đắk Nông - Hồ Tà Đùng (Tour Tiết Kiệm) - Lễ 30/04
  
4.56/5 trong 377 Đánh giá
  NDSGN576-022-300419XE-V
  Khởi hành: 30/04/2019 06:00
  Số ngày: 2
  Số chỗ còn nhận: 7
2,590,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN548-032-090519XE-V-1
  Khởi hành: 09/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
3,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Tour Tiết Kiệm)
  
4.65/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN548-032-090519XE-V
  Khởi hành: 09/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
2,990,000 đ
CHI TIẾT
Bảo Lộc - Madagui - Đắk Nông - Hồ Tà Đùng (Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN576-024-110519XE-V
  Khởi hành: 11/05/2019 06:00
  Số ngày: 2
  Số chỗ còn nhận: 9
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 3* cao cấp. Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN548-033-160519XE-V
  Khởi hành: 16/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN548-033-160519XE-V-1
  Khởi hành: 16/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Bảo Lộc - Madagui - Đắk Nông - Hồ Tà Đùng (Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN576-025-180519XE-V
  Khởi hành: 18/05/2019 06:00
  Số ngày: 2
  Số chỗ còn nhận: 9
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 3* cao cấp. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN548-034-190519XE-V
  Khởi hành: 19/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN548-034-190519XE-V-1
  Khởi hành: 19/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN548-060-220519XE-V
  Khởi hành: 22/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 3* cao cấp. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN548-035-230519XE-V
  Khởi hành: 23/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN548-035-230519XE-V-1
  Khởi hành: 23/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Bảo Lộc - Madagui - Đắk Nông - Hồ Tà Đùng (Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN576-026-250519XE-V
  Khởi hành: 25/05/2019 06:00
  Số ngày: 2
  Số chỗ còn nhận: 9
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN548-036-260519XE-V
  Khởi hành: 26/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN548-036-260519XE-V-1
  Khởi hành: 26/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 4
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN548-061-290519XE-V
  Khởi hành: 29/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh - Mùa Hoa Cỏ Lau (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN548-037-300519XE-V-1
  Khởi hành: 30/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh- Mùa Hoa Cỏ Lau (Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN548-037-300519XE-V
  Khởi hành: 30/05/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Bảo Lộc - Madagui - Đắk Nông - Hồ Tà Đùng (Tour Tiết Kiệm)
  
4.66/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN576-027-010619XE-V
  Khởi hành: 01/06/2019 06:00
  Số ngày: 2
  Số chỗ còn nhận: 9
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN548-038-020619XE-V-1
  Khởi hành: 02/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 8
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh (Tour Tiết Kiệm)
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN548-038-020619XE-V
  Khởi hành: 02/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh (Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN548-062-050619XE-V
  Khởi hành: 05/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh (Tour Tiết Kiệm)
  
4.66/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN548-039-060619XE-V
  Khởi hành: 06/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN548-039-060619XE-V-1
  Khởi hành: 06/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 8
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Bảo Lộc - Madagui - Đắk Nông - Hồ Tà Đùng (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN576-028-080619XE-V
  Khởi hành: 08/06/2019 06:00
  Số ngày: 2
  Số chỗ còn nhận: 9
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN548-040-090619XE-V-1
  Khởi hành: 09/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 7
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh (Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN548-040-090619XE-V
  Khởi hành: 09/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh (Khách sạn 3* cao cấp. Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN548-063-120619XE-V
  Khởi hành: 12/06/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
3,590,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 137 tours  
imgLoader

Tại Bảo Lộc Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Madagui, Bảo Lộc,
Để hiểu hơn về Bảo Lộc Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Bảo Lộc

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008