Bình Định như kho báu thiên nhiên với bờ biển dài: Quy Nhơn, Tam Quan, Tân Thanh, Vĩnh Hội, Trung Lương, Hải Giang, Đảo Yến, bãi tắm đẹp như Hoàng Hậu, Quy Hòa, Bãi Dại, Tân Phụng, Vĩnh Lợi. Làng nghề vô cùng hấp dẫn như Rượu Bàu Đá, mộc mỹ nghệ, gốm, đặc sản Bún Song Thằn, Bánh tráng nước dừa, bánh tráng mè.
3.73/5 trong 410 Đánh giá
pin
Trải nghiệm du lịch với hình ảnh 360

   |   

Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn) ( Giảm ngay 1.500.000 khi đăng ký và thanh toán hết trong ngày 26/6)
  
4.6/5 trong 372 Đánh giá
  NDSGN587-052-290619VJ-D-O
  Khởi hành: 29/06/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.62/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN587-053-300619VJ-D
  Khởi hành: 30/06/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Mua Ngay)
  
4.58/5 trong 379 Đánh giá
  NDSGN5871-055-020719VJ-H
  Khởi hành: 02/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.63/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN581-008-030719VJ-D-1
  Khởi hành: 03/07/2019 06:55
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 3
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.62/5 trong 371 Đánh giá
  NDSGN587-057-040719VJ-D-1
  Khởi hành: 04/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.61/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN587-057-040719VJ-D
  Khởi hành: 04/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.61/5 trong 372 Đánh giá
  NDSGN592-019-040719VJ-D
  Khởi hành: 04/07/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 4
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.58/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN587-059-060719VJ-D
  Khởi hành: 06/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Nghỉ dưỡng 1 đêm Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN586-020-060719VJ-D-8
  Khởi hành: 06/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 3
  Giảm giá khi thanh toán online
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Khách sạn 3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN592-021-060719VJ-D-1
  Khởi hành: 06/07/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Mua Ngay)
  
4.64/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN5871-061-080719VJ-H
  Khởi hành: 08/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Mua Ngay)
  
4.68/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN5871-062-090719VJ-H
  Khởi hành: 09/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Mua Ngay)
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN5871-062-090719VJ-H-1
  Khởi hành: 09/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN587-063-100719VJ-D-1
  Khởi hành: 10/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN587-063-100719VJ-D
  Khởi hành: 10/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN581-009-100719VJ-D-1
  Khởi hành: 10/07/2019 06:55
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN587-064-110719VJ-D
  Khởi hành: 11/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN592-022-110719VJ-D
  Khởi hành: 11/07/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN587-065-120719VJ-D
  Khởi hành: 12/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Nghỉ dưỡng 1 đêm Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN586-021-120719VJ-D-8
  Khởi hành: 12/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN592-023-120719VJ-D
  Khởi hành: 12/07/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN587-067-140719VJ-D
  Khởi hành: 14/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Mua Ngay)
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN5871-068-150719VJ-H
  Khởi hành: 15/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Tour Tiết Kiệm)
  
4.65/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN582-011-150719VJ-V
  Khởi hành: 15/07/2019 06:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Mua Ngay)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN5871-069-160719VJ-H
  Khởi hành: 16/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Mua Ngay)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN5871-069-160719VJ-H-1
  Khởi hành: 16/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN587-070-170719VJ-D-1
  Khởi hành: 17/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN587-070-170719VJ-D
  Khởi hành: 17/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN581-010-170719VJ-D-1
  Khởi hành: 17/07/2019 06:55
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN587-071-180719VJ-D
  Khởi hành: 18/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 184 tours  
imgLoader

Tại Bình Định Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Quy Nhơn,
Để hiểu hơn về Bình Định Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Bình Định
Bài viết về Bình Định

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008