facebook
Bình Định như kho báu thiên nhiên với bờ biển dài: Quy Nhơn, Tam Quan, Tân Thanh, Vĩnh Hội, Trung Lương, Hải Giang, Đảo Yến, bãi tắm đẹp như Hoàng Hậu, Quy Hòa, Bãi Dại, Tân Phụng, Vĩnh Lợi. Làng nghề vô cùng hấp dẫn như Rượu Bàu Đá, mộc mỹ nghệ, gốm, đặc sản Bún Song Thằn, Bánh tráng nước dừa, bánh tráng mè.
4.38/5 trong 309 Đánh giá
pin
Trải nghiệm du lịch với hình ảnh 360 độ

   |   

Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.61/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN580-016-020318VJ-D
  Khởi hành: 02/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Master. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.65/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN580-016-020318VJ-D-2
  Khởi hành: 02/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
5,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.62/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN580-017-030318VJ-D
  Khởi hành: 03/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,190,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN580-019-090318VJ-D
  Khởi hành: 09/03/2018 06:05
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Master. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN580-019-090318VJ-D-2
  Khởi hành: 09/03/2018 06:05
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
6,190,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN580-020-100318VJ-D
  Khởi hành: 10/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-021-140318VJ-D
  Khởi hành: 14/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.64/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN580-022-160318VJ-D
  Khởi hành: 16/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Standard. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-022-160318VJ-D-1
  Khởi hành: 16/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
5,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Master. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-022-160318VJ-D-2
  Khởi hành: 16/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
6,190,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN580-023-210318VJ-D
  Khởi hành: 21/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN580-024-230318VJ-D
  Khởi hành: 23/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Master. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN580-024-230318VJ-D-2
  Khởi hành: 23/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
6,190,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Standard. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN580-024-230318VJ-D-1
  Khởi hành: 23/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
5,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN580-025-280318VJ-D
  Khởi hành: 28/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Master. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN580-026-300318VJ-D-2
  Khởi hành: 30/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
6,190,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.65/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN580-026-300318VJ-D
  Khởi hành: 30/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Nghỉ dưỡng FLC Resort 5* Khu Villa. Phòng Standard. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-026-300318VJ-D-1
  Khởi hành: 30/03/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
5,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN580-027-040418VJ-D
  Khởi hành: 04/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN580-028-060418VJ-D
  Khởi hành: 06/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN580-029-110418VJ-D
  Khởi hành: 11/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN580-030-130418VJ-D
  Khởi hành: 13/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-031-180418VJ-D
  Khởi hành: 18/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN580-032-200418VJ-D
  Khởi hành: 20/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-033-250418VJ-D
  Khởi hành: 25/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn) - Lễ 30/04
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN580-152-280418VJ-D
  Khởi hành: 28/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
6,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn) - Lễ 30/04
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN580-153-290418VJ-D
  Khởi hành: 29/04/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
6,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-034-040518VJ-D
  Khởi hành: 04/05/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-035-090518VJ-D
  Khởi hành: 09/05/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Quy Nhơn (Khách sạn 4* - Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN580-036-110518VJ-D
  Khởi hành: 11/05/2018 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 25 tours  
imgLoader

Tại Bình Định Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Quy Nhơn,
Để hiểu hơn về Bình Định Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Bình Định
Bài viết về Bình Định

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008