Myanmar bí ẩn và cuốn hút với những ngôi chùa và phong cảnh đẹp tuyệt trần, với một sự lôi cuốn mê hoặc. Ở Myanmar còn những cánh rừng nguyên sinh, những dãy núi hùng vĩ, những bãi biển còn hoang sơ trong vắt, và những di sản rực rỡ hơn hai ngàn năm những chùa tháp nguy nga, nổi tiếng Shwemawdaw Kyaik Pun, kỳ quan huyền bí "Golden Rock".
4.43/5 trong 463 Đánh giá
pin

   |   

Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
  
4.56/5 trong 375 Đánh giá
  NNSGN250-069-271218VN-V
  Khởi hành: 27/12/2018 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 1
13,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
  
4.57/5 trong 375 Đánh giá
  NNSGN250-001-100119VN-V
  Khởi hành: 10/01/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
14,490,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.57/5 trong 375 Đánh giá
  NNSGN251-001-170119VN-V
  Khởi hành: 17/01/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
  
4.61/5 trong 371 Đánh giá
  NNSGN250-002-240119VN-V
  Khởi hành: 24/01/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
14,490,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.61/5 trong 376 Đánh giá
  NNSGN251-002-310119VN-V
  Khởi hành: 31/01/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
17,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 01 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.62/5 trong 370 Đánh giá
  NNSGN250-003-050219VN-V
  Khởi hành: 05/02/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
16,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 02 Tết
  
4.65/5 trong 367 Đánh giá
  NNSGN250-004-060219VN-V
  Khởi hành: 06/02/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 1
17,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 03 Tết
  
4.65/5 trong 366 Đánh giá
  NNSGN250-005-070219VN-V
  Khởi hành: 07/02/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
17,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 04 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN250-006-080219VN-V
  Khởi hành: 08/02/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
16,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 05 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.66/5 trong 366 Đánh giá
  NNSGN251-003-090219VN-V
  Khởi hành: 09/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
16,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 06 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN251-004-100219VN-V
  Khởi hành: 10/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
16,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 07 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.66/5 trong 362 Đánh giá
  NNSGN251-005-110219VN-V
  Khởi hành: 11/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
16,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 08 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN251-006-120219VN-V
  Khởi hành: 12/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
16,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 09 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN251-007-130219VN-V
  Khởi hành: 13/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
16,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 10 Tết - 23 Ngày Vàng
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN251-008-140219VN-V
  Khởi hành: 14/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN251-009-150219VN-V
  Khởi hành: 15/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN251-010-160219VN-V
  Khởi hành: 16/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NNSGN251-011-170219VN-V
  Khởi hành: 17/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN251-012-180219VN-V
  Khởi hành: 18/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN251-013-190219VN-V
  Khởi hành: 19/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN251-014-200219VN-V
  Khởi hành: 20/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NNSGN250-072-210219VN-V
  Khởi hành: 21/02/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
14,490,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN251-016-280219VN-V
  Khởi hành: 28/02/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN250-073-070319VN-V
  Khởi hành: 07/03/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
14,490,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN251-017-140319VN-V
  Khởi hành: 14/03/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 362 Đánh giá
  NNSGN250-074-210319VN-V
  Khởi hành: 21/03/2019 09:20
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
14,490,000 đ
CHI TIẾT
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN251-018-280319VN-V
  Khởi hành: 28/03/2019 09:20
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
15,990,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 12 tours  
imgLoader

Tại Myanmar Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Myanmar, Yangon, Kyaikhtiyo, Bago, Bagan, Mandalay, Heho, Thanlyin, Nay pyi taw, Chùa Đá Vàng,
Để hiểu hơn về Myanmar Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Myanmar
Bài viết về Myanmar

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008