Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Du lịch nước ngoài Nơi khởi hành Cần Thơ Trang 1

Nơi khởi hành
Từ ngày
  Cần Thơ Có 23 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Giá Tốt
Bay thẳng Cần Thơ - Singapore - Malaysia (KS 3 sao - Tour Giá Sốc)
4.54/5 trong 380 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH2206-007-070820AK-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 07/08/2020
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 11,490,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Bay thẳng Cần Thơ - Singapore - Malaysia (KS 3 sao - Tour Giá Sốc)
4.59/5 trong 372 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH2206-008-280820AK-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 12,490,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-024-280820VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 9,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.65/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-024-020920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/09/2020
clock
Giờ đi: 15:40
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-025-040920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/09/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-025-160920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/09/2020
clock
Giờ đi: 15:40
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-026-180920VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/09/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-026-071020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/10/2020
clock
Giờ đi: 15:40
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-027-091020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/10/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-027-141020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/10/2020
clock
Giờ đi: 15:40
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-028-161020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/10/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-028-211020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/10/2020
clock
Giờ đi: 15:40
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-029-231020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/10/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Mùa hoa Anh Đào - Tour giá sốc
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-029-281020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/10/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-030-301020VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/10/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Mùa hoa Anh Đào - Tour giá sốc
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-030-041120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/11/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-031-061120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/11/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Mùa hoa Anh Đào - Tour giá sốc
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-031-181120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/11/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-032-201120VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/11/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Mùa hoa Anh Đào - Tour giá sốc
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-032-091220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/12/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-033-111220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/12/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao) - Mùa hoa Anh Đào - Tour giá sốc
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH450-033-231220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/12/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đào Viên (Khách sạn 3 sao) - Tour giá sốc
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH451-034-251220VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/12/2020
clock
Giờ đi: 14:15
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS