Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Du lịch nước ngoài Nơi khởi hành Hải Phòng Trang 1

  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-002-040220DR-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 04/02/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok
4.58/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-001-050220VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ - CNTH
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-003-110220DR-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 11/02/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok - GIT Xuân
4.63/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-002-120220VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-004-180220DR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 18/02/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok
4.63/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-003-190220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 19/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Khám phá phố núi Cửu Phần - Trái tim Châu Á
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH452-001-190220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/02/2020
clock
Giờ đi: 14:05
price
Giá: 10,598,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-005-250220DR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 25/02/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok - GIT Hà
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-004-260220VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 26/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-003-260220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 26/02/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-006-030320DR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 03/03/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-004-030320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 03/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-005-040320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Khám phá phố núi Cửu Phần - Trái tim Châu Á - WTSHPH
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH452-002-040320VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 04/03/2020
clock
Giờ đi: 14:05
price
Giá: 10,598,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-004-040320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 04/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-007-100320DR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 10/03/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok - GIT Hà
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-006-110320VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 11/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-005-110320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 11/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ - CNQN
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-008-170320DR-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 17/03/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok - GIT Hà
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-007-180320VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 18/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Khám phá phố núi Cửu Phần - Trái tim Châu Á
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH452-003-180320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/03/2020
clock
Giờ đi: 14:05
price
Giá: 10,598,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-006-180320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 18/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ - CNQN
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-009-240320DR-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 24/03/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-005-240320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 24/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành phố cổ xưa giữa lòng Bangkok
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-008-250320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Khám phá phố núi Cửu Phần - Trái tim Châu Á
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH452-004-250320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/03/2020
clock
Giờ đi: 14:05
price
Giá: 10,598,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-007-250320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 25/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo ( Ngắm hoa anh đào) - Giảm 2.000.000đ/ khách đăng ký trước ngày 31/01
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH634-001-290320VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 29/03/2020
clock
Giờ đi: 00:30
price
Giá: 39,998,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Côn Minh - Lệ Giang - Shangri La 'Tiểu Tây Tạng' - Côn Minh - Khám phá Trung Hoa kỳ vỹ
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH335-010-310320DR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 31/03/2020
clock
Giờ đi: 20:40
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hải Phòng
« 1 2 3 4 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger