Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Du lịch nước ngoài Nơi khởi hành Rạch Giá Trang 1

  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.64/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-006-160220XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/02/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 999,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-007-080320XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/03/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 999,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-008-190420XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 19/04/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-009-240520XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 24/05/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-010-210620XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 21/06/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-011-120720XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/07/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-012-230820XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 23/08/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-013-270920XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 27/09/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-014-181020XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 18/10/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-015-291120XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 29/11/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Rạch Giá - Xà Xía - Bokor - Thành phố Kép (Giá sốc ) Tour trong ngày
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNKGIR106-016-201220XE-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 20/12/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Rạch Giá

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger