Quy Nhơn có lịch sử dài 400 năm, chịu ảnh hưởng Chămpa thế kỷ 11, triều đại Tây Sơn và cảng Thị Nại thế kỷ 18. Thiên nhiên hoang sơ tĩnh lặng, núi đồi, đầm lầy nước mặn, đường bờ biển dài 42km với các bán đảo xinh đẹp. Quy Nhơn là đô thị loại I, đang phát triển thành trung tâm du lịch của miền Trung.
3.49/5 trong 465 Đánh giá
pin
Trải nghiệm du lịch với hình ảnh 360

   |   

Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.64/5 trong 370 Đánh giá
  NDSGN587-072-190719VJ-D-O
  Khởi hành: 19/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 3
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN587-077-240719VJ-D
  Khởi hành: 24/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.64/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN581-011-240719VJ-D-1-O
  Khởi hành: 24/07/2019 06:55
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.63/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN592-028-250719VJ-D-1
  Khởi hành: 25/07/2019 10:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 2
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN587-079-260719VJ-D
  Khởi hành: 26/07/2019 06:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN592-030-270719VJ-D
  Khởi hành: 27/07/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 3
6,990,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN582-013-290719VJ-V
  Khởi hành: 29/07/2019 06:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Mua Ngay)
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN5871-083-300719VJ-H
  Khởi hành: 30/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Mua Ngay)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN5871-083-300719VJ-H-1
  Khởi hành: 30/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN587-084-310719VJ-D-1
  Khởi hành: 31/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN587-084-310719VJ-D
  Khởi hành: 31/07/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN581-012-310719VJ-D-1
  Khởi hành: 31/07/2019 06:55
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 5
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN587-085-010819VJ-D
  Khởi hành: 01/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.65/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN587-085-010819VJ-D-1
  Khởi hành: 01/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN592-031-010819VJ-D
  Khởi hành: 01/08/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN587-086-020819VJ-D
  Khởi hành: 02/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.63/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN592-032-020819VJ-D
  Khởi hành: 02/08/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.64/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN587-087-030819VJ-D
  Khởi hành: 03/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN587-088-040819VJ-D
  Khởi hành: 04/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Mua Ngay)
  
4.65/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN5871-089-050819VJ-H
  Khởi hành: 05/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Tour Tiết Kiệm)
  
4.62/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN582-014-050819VJ-V
  Khởi hành: 05/08/2019 06:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 6
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.68/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN581-020-050819VJ-D-8
  Khởi hành: 05/08/2019 06:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Mua Ngay)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN5871-090-060819VJ-H-1
  Khởi hành: 06/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Mua Ngay)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN5871-090-060819VJ-H
  Khởi hành: 06/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN587-091-070819VJ-D
  Khởi hành: 07/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.68/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN581-013-070819VJ-D
  Khởi hành: 07/08/2019 06:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
5,990,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - KDL Hầm Hô (Máy Bay. Nghỉ dưỡng Resort FLC 5*. Tour Tiêu Chuẩn) - Mùa Hè Cho Con
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN581-013-070819VJ-D-1
  Khởi hành: 07/08/2019 06:55
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
6,390,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4&3*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN587-092-080819VJ-D-1
  Khởi hành: 08/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn - Quy Nhơn (Máy bay. Khách sạn 4*. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN587-093-090819VJ-D
  Khởi hành: 09/08/2019 06:15
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
5,790,000 đ
CHI TIẾT
Quy Nhơn - Kỳ Co - Phú Yên - Đảo Nhất Tự Sơn (Máy Bay. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN592-034-090819VJ-D
  Khởi hành: 09/08/2019 06:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
6,590,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 55 tours  
imgLoader

Tại Quy Nhơn Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Quy Nhơn, Hầm Hô,
Để hiểu hơn về Quy Nhơn Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Qui Nhơn
Bài viết về Quy Nhơn

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008