line
line
line
0

4.12/5 trong 318 Đánh giá
Đông Nam bộ bao gồm tứ giác kinh tế Tp. HCM - Bình Dương - Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng với Bình Phước, Tây Ninh. Du lịch miền Đông có sức hút mạnh mẽ nhờ điểm đến hấp dẫn, năng động và văn hóa độc đáo.
Bạn đang xem Du lịch Miền Đông Nam Bộ Nơi khởi hành
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
Dòng tour
  Long Xuyên Có 13 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-012-260621XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/06/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-013-100721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/07/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-014-240721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/07/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-015-140821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/08/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-016-280821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/08/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-017-110921XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/09/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-018-250921XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/09/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-019-161021XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/10/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-020-301021XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/10/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-021-131121XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/11/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-022-271121XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/11/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-023-111221XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/12/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên – Vũng Tàu – Bến Du Thuyền Marina – Tượng Chúa Kito - KS 3Sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGN123-024-251221XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/12/2021
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,890,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Long Xuyên

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS