4.13/5 trong 395 Đánh giá
Miền Trung Việt Nam gồm Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tổng 19 tỉnh thành. Miền Trung là giao điểm của sông núi hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, pha trộn ảnh hưởng của Hindu và Trung Hoa. Một điểm đến lý tưởng!
Bạn đang xem Du lịch Miền Trung Nơi khởi hành
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
  Đà Nẵng Có 15 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Nam - Rừng Dừa 7 Mẫu - (1N)
4.61/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG271-004-271120XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/11/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Thánh Địa Mỹ Sơn - Bảo Tàng Chăm (1 Ngày)
4.63/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG273-006-271120XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 10
date
Ngày đi: 27/11/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
Đà Nẵng - Vườn Quốc Gia Bạch Mã (1N)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG270-006-271120XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/11/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 700,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Đảo Bé (2N1D) -
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG269-003-281120XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 20
date
Ngày đi: 28/11/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Nam - Rừng Dừa 7 Mẫu - (1N)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG271-007-281120XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/11/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Thánh Địa Mỹ Sơn - Bảo Tàng Chăm (1 Ngày)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG273-007-021220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 10
date
Ngày đi: 02/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Nam - Rừng Dừa 7 Mẫu - (1N)
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG271-008-031220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Nam - Rừng Dừa 7 Mẫu - (1N)
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG271-005-081220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Nam - Rừng Dừa 7 Mẫu - (1N)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG271-006-091220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Thánh Địa Mỹ Sơn - Bảo Tàng Chăm (1 Ngày)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG273-008-111220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 10
date
Ngày đi: 11/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Đảo Bé (2N1D) -
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG269-004-121220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 20
date
Ngày đi: 12/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Nam - Rừng Dừa 7 Mẫu - (1N)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG271-009-151220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiết kiệm
Đà Nẵng - Quảng Nam - Rừng Dừa 7 Mẫu - (1N)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG271-007-171220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 650,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
Đà Nẵng - Vườn Quốc Gia Bạch Mã (1N)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG270-007-221220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 700,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
Đà Nẵng - Vườn Quốc Gia Bạch Mã (1N)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG270-008-241220XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/12/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 700,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
« 1 2 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS