4.14/5 trong 390 Đánh giá
Miền Trung Việt Nam gồm Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tổng 19 tỉnh thành. Miền Trung là giao điểm của sông núi hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, pha trộn ảnh hưởng của Hindu và Trung Hoa. Một điểm đến lý tưởng!
Bạn đang xem Du lịch Miền Trung Nơi khởi hành
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
  Huế Có 15 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.66/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-003-100720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Quảng Ngãi - Đảo Ngọc Lý Sơn - Đảo Bình An
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE048-001-110720XE
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 11/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-004-130720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-005-150720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 15/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 3,940,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-006-200720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-007-220720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-008-240720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-009-270720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-010-290720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-011-310720VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/07/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-012-030820VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/08/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-013-050820VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/08/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-014-070820VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/08/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-015-100820VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/08/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
  Tiết kiệm
Huế - Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Thác Datanla - Thưởng thức Buffet rau - Bay thẳng Vietnam Airlines
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDHUE042-016-120820VN
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/08/2020
clock
Giờ đi: 14:35
price
Giá: 4,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Huế
« 1 2 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS