4.14/5 trong 390 Đánh giá
Miền Trung Việt Nam gồm Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tổng 19 tỉnh thành. Miền Trung là giao điểm của sông núi hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, pha trộn ảnh hưởng của Hindu và Trung Hoa. Một điểm đến lý tưởng!
Bạn đang xem Du lịch Miền Trung Nơi khởi hành
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
  Vinh Có 15 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiêu chuẩn
Đà Lạt - Nha Trang
4.52/5 trong 379 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN542-003-040720VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/07/2020
clock
Giờ đi: 08:30
price
Giá: 5,610,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Quảng Bình - Quảng Trị
4.69/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN440-004-090720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 3,700,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Huế - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An
4.47/5 trong 386 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN502-005-090720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/07/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Hạ Long - Vinh
4.52/5 trong 381 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN315-004-090720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/07/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3,290,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiêu chuẩn
Đà Lạt - Thành Phố Hoa
4.6/5 trong 372 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN614-004-100720VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/07/2020
clock
Giờ đi: 08:30
price
Giá: 5,130,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
VINH- BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN344-004-110720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,590,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Quảng Bình - Động Thiên Đường
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN439-004-110720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,700,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiêu chuẩn
Đà Lạt - Nha Trang
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN542-004-110720VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/07/2020
clock
Giờ đi: 08:30
price
Giá: 5,610,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Quảng Bình - Quảng Trị
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN440-005-160720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 3,700,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Đà Nẵng - Bà Nà hills - Hội An
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN508-006-160720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 3,110,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Huế - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN502-006-160720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/07/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Hạ Long - Vinh
4.59/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN315-005-160720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/07/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3,290,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiêu chuẩn
Đà Lạt - Thành Phố Hoa
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN614-005-170720VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/07/2020
clock
Giờ đi: 08:30
price
Giá: 6,140,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Quảng Bình - Động Thiên Đường
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN439-005-180720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,700,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
VINH- BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN344-005-180720XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/07/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 1,590,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Vinh
« 1 2 3 4 5 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS