line
line
line
0

3.98/5 trong 527 Đánh giá
Tây Nguyên
Bạn đang xem Du lịch Tây Nguyên Nơi khởi hành
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
Dòng tour
  Cần Thơ Có 15 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - FairyCần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)tale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-021-010721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 01/07/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-022-080721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 08/07/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 4* & 3*. 5N4Đ)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4025-008-140721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 14/07/2021
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 4,790,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-023-150721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 15/07/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-024-220721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 22/07/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 4* & 3*. 5N4Đ)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4025-009-280721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 28/07/2021
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 4,790,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-025-290721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 29/07/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-026-050821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 05/08/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-027-120821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 12/08/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-028-190821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 19/08/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 4* & 3*. 5N4Đ)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4025-010-250821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 25/08/2021
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-029-260821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 26/08/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-030-020921XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 02/09/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,890,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-031-090921XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 09/09/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Phim Trường Happy Hill - Quê Garden (3N3Đ. Khách sạn 3*)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH4044-032-160921XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 16/09/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
« 1 2 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS