line
line
line
0

3.98/5 trong 527 Đánh giá
Tây Nguyên
Bạn đang xem Du lịch Tây Nguyên Nơi khởi hành
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
Dòng tour
  Rạch Giá Có 14 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Giá Tốt
Bay thẳng: Cần Thơ - Đà Lạt - KDL Kim Ngân Hill - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Đường Hầm Đất Sét (4N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI434-002-270521VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 27/05/2021
clock
Giờ đi: 16:30
price
Giá: 4,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Bay thẳng: Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Phim trường Happy Hill - Quê Garden (3N2Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI4035-008-030621VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 03/06/2021
clock
Giờ đi: 16:30
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Bay thẳng: Cần Thơ - Đà Lạt - KDL Kim Ngân Hill - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Đường Hầm Đất Sét (4N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI434-003-100621VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 10/06/2021
clock
Giờ đi: 16:30
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Bay thẳng: Cần Thơ - Đà Lạt - Fairytale Land - Phim trường Happy Hill - Quê Garden (3N2Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI4035-009-170621VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 17/06/2021
clock
Giờ đi: 16:30
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 3 sao.
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-002-170621XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/06/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 2 sao.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-002-170621XE-H-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/06/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Bay thẳng: Cần Thơ - Đà Lạt - KDL Kim Ngân Hill - Fairytale Land - Đồi Chè Cầu Đất - Đường Hầm Đất Sét (4N3Đ. Khách sạn 3*)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI434-004-240621VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 24/06/2021
clock
Giờ đi: 16:30
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 2 sao.
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-003-150721XE-H-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/07/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 3 sao.
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-003-150721XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/07/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 3 sao. (Tour Giá sốc).
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-008-190821XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/08/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 3 sao. (Tour Giá sốc).
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-009-230921XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/09/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 3 sao. (Tour Giá sốc).
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-010-211021XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/10/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 3 sao. (Tour Giá sốc).
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-011-251121XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/11/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
  Giá Tốt
Đà Lạt – Phim trường Happy Hill - Fairytale Land - Gallery Chocolate – Hồ Vô Cực - Đường Hầm Đất Sét. Khách sạn 3 sao. (Tour Giá sốc).
4.7/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDKRI683-012-231221XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/12/2021
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Rạch Giá
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS