line
line
line
0

Tour Làng chài Hàm Ninh

Danh sách tour du lịch Làng chài Hàm Ninh

4.7/5 trong 237 Đánh giá

Nơi khởi hành
Từ ngày
Dòng tour
   Hồ Chí Minh Có 14 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-018-030721VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/07/2021
clock
Giờ đi: 06:55
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Tham quan Safari World - Hòn Thơm Nature Park - Trải Nghiệm Cáp Treo Vượt Biển - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Công Viên Nước Aquatopia (Khách Sạn 4 sao)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN859-008-030721VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/07/2021
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 5,690,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-019-100721VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/07/2021
clock
Giờ đi: 06:55
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Tham quan Safari World - Hòn Thơm Nature Park - Trải Nghiệm Cáp Treo Vượt Biển - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Công Viên Nước Aquatopia (Khách Sạn 4 sao)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN859-009-100721VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/07/2021
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 5,690,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-020-170721VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/07/2021
clock
Giờ đi: 06:55
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Tham quan Safari World - Hòn Thơm Nature Park - Trải Nghiệm Cáp Treo Vượt Biển - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Công Viên Nước Aquatopia (Khách Sạn 4 sao)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN859-010-170721VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/07/2021
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 5,690,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-021-240721VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/07/2021
clock
Giờ đi: 06:55
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Tham quan Safari World - Hòn Thơm Nature Park - Trải Nghiệm Cáp Treo Vượt Biển - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Công Viên Nước Aquatopia (Khách Sạn 4 sao)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN859-011-240721VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/07/2021
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 5,690,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-022-310721VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/07/2021
clock
Giờ đi: 06:55
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Tham quan Safari World - Hòn Thơm Nature Park - Trải Nghiệm Cáp Treo Vượt Biển - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Công Viên Nước Aquatopia (Khách Sạn 4 sao)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN859-012-310721VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/07/2021
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 5,690,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-023-070821VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/08/2021
clock
Giờ đi: 06:55
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-024-140821VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/08/2021
clock
Giờ đi: 06:55
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-027-100921VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/09/2021
clock
Giờ đi: 07:05
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Phú Quốc - Trải Nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm - VinOasis Resort - Thỏa Thích Vui Chơi Tại Vinwonders & Safari (Bay cùng Vietnam Airlines)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN808-028-170921VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/09/2021
clock
Giờ đi: 07:05
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS