Tour Thái Lan

Danh sách tour du lịch Thái Lan

4.06/5 trong 1534 Đánh giá
Tour Thái Lan: Thiên đường du lịch Thái Lan nơi con người thân thiện và vui vẻ, đất nước nhiệt đới độc đáo, nền văn hóa và lịch sử lâu đời. Thái Lan tỏa sáng với những ngôi đền rực rỡ nguy nga, những bãi biển vàng và những nụ cười Thái Lan tươi thắm. Du lịch Thái Lan có mọi thứ: cảnh đẹp chùa tháp, bãi biển, thành phố, và ẩm thực tuyệt vời.
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
   Hồ Chí Minh Có 25 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.63/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-122-020920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN133-105-040920DD-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/09/2020
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-123-040920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-124-070920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN133-106-080920DD-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/09/2020
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.63/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-125-090920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
BBangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN133-107-110920DD-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/09/2020
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-126-110920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Phuket - Đảo Phi Phi - Vịnh Phang Nga (Bay thẳng cùng Vietnam Airlines, Tặng vé xem Siam Niramit show)
4.64/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN1374-050-110920VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/09/2020
clock
Giờ đi: 15:50
price
Giá: 12,590,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-144-130920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/09/2020
clock
Giờ đi: 08:40
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-127-140920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN133-108-160920DD-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/09/2020
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
BBangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-128-160920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN133-109-180920DD-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/09/2020
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-129-180920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Phuket - Đảo Phi Phi - Vịnh Phang Nga (Bay thẳng cùng Vietnam Airlines, Tặng vé xem Siam Niramit show)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN1374-051-180920VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/09/2020
clock
Giờ đi: 15:50
price
Giá: 12,590,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-145-200920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/09/2020
clock
Giờ đi: 08:40
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-130-210920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
BBangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN133-110-230920DD-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/09/2020
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-131-230920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-132-250920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Phuket - Đảo Phi Phi - Vịnh Phang Nga (Bay thẳng cùng Vietnam Airlines, Tặng vé xem Siam Niramit show)
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN1374-052-250920VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/09/2020
clock
Giờ đi: 15:50
price
Giá: 12,590,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-146-270920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/09/2020
clock
Giờ đi: 08:40
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-133-280920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya (Tặng buffet Baiyoke Sky)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN135-134-300920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/09/2020
clock
Giờ đi: 11:30
price
Giá: 10,290,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
« 1 2 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS