Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour du lịch 1 ngày

Tour du lịch 1 ngày hay du lịch trong ngày giờ đang được nhiều du khách quan tâm. Nhất là các gia đình có nhu cầu nghỉ dưỡng sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Các tour trong ngày thường xuyên mở như tour Hạ Long, tour Chợ Nổi Cái Bè, tour miền Tây,...
pin
  Giá Tốt
Miền Tây - Đồng Tháp - Xẻo Quýt - Kiến An Cung - Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê (Tour Giá Sốc)
4.51/5 trong 379 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN882-018-210919XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/09/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Biển Hồ Cóc - Suối nước nóng Bình Châu (Tour Giá Sốc)
4.5/5 trong 387 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN840-001-220919XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/09/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Tiêu chuẩn
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
4.34/5 trong 412 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN992-013-250919XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 25/09/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Nhà Úp Ngược - Bến Thuyền Marina (Tour Giá Sốc)
4.58/5 trong 372 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN830-037-290919XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Long An - Làng Nổi Tân Lập (Tour Mua Ngay)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN866-012-290919XE-V-F-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Đồng Tháp - Xẻo Quýt - Kiến An Cung - Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê (Tour Giá Sốc)
4.57/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN882-019-051019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/10/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Biển Hồ Cóc - Suối nước nóng Bình Châu (Tour Giá Sốc)
4.59/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN840-002-061019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/10/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Long An - Làng Nổi Tân Lập (Tour Mua Ngay)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN866-014-061019XE-V-F-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN867-042-061019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Nhà Úp Ngược - Bến Thuyền Marina (Tour Giá Sốc)
4.62/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN830-039-131019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/10/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Long An - Làng Nổi Tân Lập (Tour Mua Ngay)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN866-028-131019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN867-043-131019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Đồng Tháp - Xẻo Quýt - Kiến An Cung - Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê (Tour Giá Sốc)
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN882-020-191019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/10/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Biển Hồ Cóc - Suối nước nóng Bình Châu (Tour Giá Sốc)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN840-003-201019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Long An - Làng Nổi Tân Lập (Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN866-015-201019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 550,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN867-044-201019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Tiêu chuẩn
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
4.59/5 trong 373 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN992-015-231019XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 23/10/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Nhà Úp Ngược - Bến Thuyền Marina (Tour Giá Sốc)
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN830-041-271019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/10/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Long An - Làng Nổi Tân Lập (Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN866-016-271019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 27/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 550,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN867-045-271019XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/10/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Tiêu chuẩn
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
4.61/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN992-016-271019XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 27/10/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Đồng Tháp - Xẻo Quýt - Kiến An Cung - Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê (Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN882-021-021119XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/11/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Biển Hồ Cóc - Suối nước nóng Bình Châu (Tour Giá Sốc)
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN840-004-031119XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/11/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Long An - Làng Nổi Tân Lập (Tour Giá Sốc)
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN866-017-031119XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 03/11/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 550,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN867-046-031119XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/11/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Tiêu chuẩn
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
4.61/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN992-017-041119XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 04/11/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 1
  Tiêu chuẩn
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN992-018-081119XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 08/11/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Vũng Tàu - Nhà Úp Ngược - Bến Thuyền Marina (Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN830-043-101119XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/11/2019
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Long An - Làng Nổi Tân Lập (Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN866-018-101119XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 10/11/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 550,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Miền Tây - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (Tour Giá Sốc)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN867-047-101119XE-V-F
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/11/2019
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 450,000 đ
date
Số ngày: 1
« 1 2 3 4 5 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS