Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Kết quả tìm kiếm tour du lịch

  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới 2020 - Singapore - Malaysia
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-002-250120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 10:40
price
Giá: 19,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới - Bangkok - Pattaya - Dạo thuyền sông Chaoprayya (M1 Tết)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN1191-003-250120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 12:30
price
Giá: 11,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Cao cấp
ĐÓN NĂM MỚI Bali - Đảo Nusa Penida - Khách sạn 4 sao (Mùng 1 Tết)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN578-001-250120MH-P
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 13:00
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Seoul - Jeju - Vivaldi Resort - Lotte World - Mùng 1 Tết
4.62/5 trong 375 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN603-001-250120OZ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 14:30
price
Giá: 26,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới Tết Âm Lịch : Hành trình trượt tuyết - Bay hàng không ANA: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Nagoya - Kyoto - Osaka - Mùng 1 Tết
4.49/5 trong 385 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN640-003-250120NH-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 15:05
price
Giá: 34,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới - Khám phá vẻ bình yên Chiangmai - Mùng 1 TẾT ÂM LỊCH
4.48/5 trong 383 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN136-006-250120FD-U
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 15:20
price
Giá: 10,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới - Bangkok - Pattaya - Buffet Baiyoke Sky (M1 Tết)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN1131-001-250120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 15:40
price
Giá: 12,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Nagoya-Osaka-Kobe-Kyoto-Núi Phú Sĩ-Tokyo (Điểm mới: Lễ hội hoa Mận nở, trải nghiệm thịt bò Kobe) - Mùng 1 Tết*
4.61/5 trong 373 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN629-004-250120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 00:15
price
Giá: 38,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Tokyo-Núi Phú Sĩ-Kyoto-Osaka (Lễ hội hoa Mận nở)- Mùng 1 Tết
4.27/5 trong 412 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN632-002-250120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 36,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Tokyo-Núi Phú Sĩ-Kyoto-Osaka (Lễ hội hoa Mận nở)- Mùng 1 Tết
4.27/5 trong 412 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN632-002-250120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 36,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Tokyo-Núi Phú Sĩ-Kyoto-Osaka (Lễ hội hoa Mận nở)- Mùng 1 Tết
4.27/5 trong 412 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN632-002-250120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 36,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Tokyo-Núi Phú Sĩ-Kyoto-Osaka (Lễ hội hoa Mận nở)- Mùng 1 Tết
4.27/5 trong 412 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN632-002-250120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 36,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Busan - Trải nghiệm tàu KTX - Seoul - Nami - Elysian Ski - Incheon -  Tối Mùng 1
4.65/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN607-001-250120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 21,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới 2020 - Singapore - Garden By The Bay - Sea Aquariums - Vườn chim Jurong
4.55/5 trong 374 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN231-020-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 07:55
price
Giá: 19,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới 2020 - Singapore - Garden By The Bay - Sea Aquariums - Vườn chim Jurong
4.65/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN231-015-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 07:55
price
Giá: 19,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới Tết Âm Lịch : Tokyo - Núi Phú Sỹ - Nagoya - Kyoto - Osaka Bay sáng cùng HKVN (Điểm mới: Trải nghiệm pha Trà đạo, Lễ hội hoa Mận nở) - Mùng 2 Tết
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN647-005-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 37,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch : Tokyo - Núi Phú Sỹ - Kyoto - Osaka - Nagoya (Trải nghiệm trượt tuyết Yeti Resort, thịt bò Kobe) - mùng 2 Tết
4.61/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN627-010-260120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 38,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Tokyo - Núi Phú Sĩ-Yokohama-Free Shopping - Mùng 2 Tết
4.6/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN639-006-260120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 08:15
price
Giá: 28,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới - Bangkok - Pattaya - Công viên Dream World (M2 Tết)
4.65/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN116-001-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 09:05
price
Giá: 11,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới - Bắc Kinh-Tô Châu-Hàng Châu-Thượng Hải (Khách sạn 3*) - MÙNG 2 TẾT
4.6/5 trong 373 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN328-013-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 23,900,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới- Bắc Kinh- Vạn Lý Trường Thành- Mùng 2 Tết
4.65/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN300-003-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 16,500,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới- Bắc Kinh- Vạn Lý Trường Thành- Mùng 2 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNNAN300-001-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:10
price
Giá: 16,500,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới - Thượng Hải - Hàng Châu -Tô Châu - Ô Trấn (Khách sạn 3*) - MÙNG 2 TẾT
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN313-002-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:15
price
Giá: 18,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Khách sạn 3*) - MÙNG 2 TẾT
4.65/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN329-006-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:15
price
Giá: 23,900,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới - Thượng Hải - Hàng Châu -Tô Châu - Ô Trấn (Khách sạn 3*) - MÙNG 2 TẾT
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNNAN313-001-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:15
price
Giá: 18,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Đón năm mới Tết Âm Lịch: Trượt tuyết Elysian Skii- Incheon - Seoul - Làng Pháp Petite France – Lotte World – Trải nghiệm hái dâu - Mùng 2 Tết
4.6/5 trong 374 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN617-004-260120VN-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 19,900,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới - Hongkong-Disneyland-Miếu Huỳnh Đại Tiên-Thiền viện Chí Liên-1 ngày tự do thỏa sức mua sắm - MÙNG 2 TẾT
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN400-009-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 24,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới - Bangkok - Pattaya - Dạo thuyền sông Chaophraya (M2 Tết)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN117-003-260120TG-U
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:35
price
Giá: 11,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Đón năm mới - Bangkok - Pattaya - Dạo thuyền sông Chaophraya
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNNAN117-001-260120TG-U
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:35
price
Giá: 11,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới 2020 - Singapore - Malaysia
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-003-260120VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:40
price
Giá: 19,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Đón Năm Mới - New york – Philadelphia- Washington DC - Las vegas - Los angeles Liên tuyến Đông Tây 10 ngày - Đón Tết Dương Lịch 2020
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNNAN671-017-260120BR-G
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 10:55
price
Giá: 72,900,000 đ
date
Số ngày: 10
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiêu chuẩn
Đón Năm Mới - Hongkong-Disneyland-Miếu Huỳnh Đại Tiên-Thiền viện Chí Liên-1 ngày tự do thỏa sức mua sắm - MÙNG 2 TẾT
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN400-011-260120CX-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 11:05
price
Giá: 24,900,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
« 2 3 4 5 6 7 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger