Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Danh sách tour du lịch Úc khởi hành từ Hồ Chí Minh

Du lịch Châu Úc: là một châu lục bao phủ Australia (Úc) lục địa và là châu có diện tích nhỏ nhất trong 5 châu lục nhưng nó lại được nhớ nhất bởi vì đây cũng chính là hòn đảo lớn nhất thế giới. Vietravel đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các tour du lịch châu Úc, với các điểm du lịch tham quan và trải nghiệm thật độc đáo.
Để hiểu hơn về Úc Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Úc
pin
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Sydney - Blue Mountain (Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)- Giảm 02 triệu/khách khi thanh toán trước 05/08
4.44/5 trong 390 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9106-001-160919JQ-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 45,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney ( 02 ngày tự do, Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.49/5 trong 387 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9103-001-160919JQ-H-3
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 37,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Sydney (01 ngày tự do, Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.49/5 trong 384 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN91061-001-160919JQ-H-2
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 41,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Yarra Valley ( Lễ hội Hoa Floriade, Tour Tiêu Chuẩn)
4.01/5 trong 446 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN911-004-170919SQ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 17/09/2019
clock
Giờ đi: 19:40
price
Giá: 52,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Dandenong - Yarra Valley ( Lễ hội Hoa Floriade, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm 03 triệu/khách khi thanh toán trước 10/08
4.56/5 trong 377 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN911-001-200919VN-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 20/09/2019
clock
Giờ đi: 20:45
price
Giá: 54,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Sydney - Blue Mountain - Melbourne - Dandenong (Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc) - Giảm 02 triệu/khách khi thanh toán trước 25/08
4.1/5 trong 444 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9105-001-200919JQ-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 20/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 45,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Sydney - Wollongong - Jervis bay (Tour Mua Ngay - Giá đã giảm 3,000,000đ /Khách)
4/5 trong 457 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN920-007-200919JQ-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 20/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Sydney - Blue Mountain (Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc) - Giảm 02 triệu/khách khi thanh toán trước 05/08
4.42/5 trong 396 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9106-002-230919JQ-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 23/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 45,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney ( 02 ngày tự do, Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.42/5 trong 400 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9103-002-230919JQ-H-3
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 23/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 37,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
4.35/5 trong 410 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN992-013-250919XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 25/09/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 1,990,000 đ
date
Số ngày: 1
  Giá Tốt
Sydney - Blue Mountain - Canberra - Melbourne (Lễ hội Hoa Floriade, Kết hợp khảo sát dự án Bất Động Sản Collins&Bates)- Tour Giá Sốc
4.27/5 trong 416 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN986-002-270919JQ-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 41,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Sydney - Blue Mountain - Melbourne - Dandenong (Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.45/5 trong 391 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9105-002-270919JQ-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 45,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Sydney - Blue Mountain - Melbourne (01 ngày tự do, Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.56/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN91051-002-270919JQ-H-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 41,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Dandenong - Yarra Valley ( Lễ hội Hoa Floriade, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm 02 triệu/khách khi thanh toán trước 05/08
4.47/5 trong 388 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN911-002-290919VN-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 20:45
price
Giá: 54,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Sydney - Blue Mountain (Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.58/5 trong 375 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9106-003-300919JQ-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 30/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 45,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney - Blue Mountain (01 ngày tự do , Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.61/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9101-003-300919JQ-H-1
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 30/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 41,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney ( 02 ngày tự do, Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.6/5 trong 375 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9103-003-300919JQ-H-3
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 30/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 37,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Sydney (01 ngày tự do, Lễ hội Hoa Floriade, Tour Giá Sốc)
4.62/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN91061-003-300919JQ-H-2
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 30/09/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 41,490,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Dandenong - Yarra Valley ( Lễ hội Hoa Floriade, Tour Tiêu Chuẩn)
4.51/5 trong 382 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN911-004-051019VN-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/10/2019
clock
Giờ đi: 20:45
price
Giá: 56,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Tiêu chuẩn
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Dandenong - Yarra Valley ( Lễ hội Hoa Floriade, Tour Tiêu Chuẩn)
4.45/5 trong 391 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN911-005-101019VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 20:45
price
Giá: 56,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Sydney - Wollongong - Jervis bay (Mùa Hoa Phượng Tím,Tour Mua Ngay - Giá đã giảm 3,000,000đ /Khách)
4.14/5 trong 442 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN920-008-111019JQ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 11/10/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney - Blue Mountains (01 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
4.38/5 trong 398 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9211-002-161019VN-H-1
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 16/10/2019
clock
Giờ đi: 21:05
price
Giá: 40,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Yarra Valley - Sydney (01 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
4.43/5 trong 394 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9212-002-161019VN-H-2
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 16/10/2019
clock
Giờ đi: 21:05
price
Giá: 40,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Yarra Valley - Sydney - Blue Mountains (Mùa Hoa Phượng Tím,Tour Giá Sốc)
4.44/5 trong 394 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN921-002-161019VN-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/10/2019
clock
Giờ đi: 21:05
price
Giá: 44,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney (02 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
4.52/5 trong 385 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9213-001-161019VN-H-3
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 16/10/2019
clock
Giờ đi: 21:05
price
Giá: 36,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Tiêu chuẩn
New Zealand - Úc: Auckland - Hamilton - Te puke - Rotorua - Matamata - Sydney - Melbourne (Mùa Hoa Phượng Tím,Tour Tiêu Chuẩn)
4.26/5 trong 414 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN904-007-201019SQ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 15:55
price
Giá: 89,990,000 đ
date
Số ngày: 10
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Sydney ( 01 ngày tự do, Mùa Hoa Phượng Tím,Tour Giá Sốc)
4.51/5 trong 385 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9162-010-211019JQ-H-2
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 21/10/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney - Blue Mountain (01 ngày tự do,Mùa Hoa Phượng Tím, Tour Giá Sốc)
4.56/5 trong 377 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9161-010-211019JQ-H-1
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 21/10/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Sydney ( 02 ngày tự do,Mùa Hoa Phượng Tím, Tour Giá Sốc)
4.45/5 trong 395 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN9163-010-211019JQ-H-3
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 21/10/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 34,990,000 đ
date
Số ngày: 7
  Giá Tốt
Melbourne - Dandenong - Sydney - Blue Mountain ( Mùa Hoa Phượng Tím,Tour Giá Sốc)
4.51/5 trong 388 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN916-010-211019JQ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 21/10/2019
clock
Giờ đi: 22:35
price
Giá: 42,990,000 đ
date
Số ngày: 7
« 1 2 3 4 5 6 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS