Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Danh sách tour du lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh

   Hồ Chí Minh Có 30 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Doi Dep Tea Resort 4 Sao Bảo Lộc Lâm Đồng - Tặng 01 bữa chính & vé tắm bùn
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN531-024-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 1,290,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Intercontinental 5 Sao Nha Trang
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN510-026-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 850,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Mường Thanh Luxury Nhật Lệ 5 sao Quảng Bình
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN322-019-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 490,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Mường Thanh Holiday Mũi Né Phan Thiết 4 Sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN552-035-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 545,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ 5 sao (phòng Superior)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN832-025-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 475,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại TTC Ninh Thuận 4 sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN567-021-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 399,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Melissa 4 sao Nha Trang
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN504-019-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 330,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Châu Thành 3 sao Ninh Thuận
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN566-021-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 190,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Sophia 3 sao Nha Trang
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN503-019-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 230,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Midtown 4 sao Huế
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN342-021-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 330,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại FLC Luxury Hotel Quy Nhơn 5 Sao
4.65/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN580-027-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 695,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại khách sạn Cồn Khương 4 sao
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN819-005-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 400,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Hòn Rơm Central Resort 3 Sao Phan Thiết
4.7/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN553-025-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 395,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Khách sạn TTC Phan Thiết 4 Sao
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN554-035-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 399,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Cao cấp
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Quinter Central 5 sao Nha Trang
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN506-021-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 430,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Romance 4 sao Huế
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN341-021-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 390,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Ibiza River Front 3 sao Đà Nẵng
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN302-021-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 230,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại Victoria Núi Sam Châu Đốc
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN817-014-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 625,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại khách sạn Mường Thanh Phú Quốc (phòng Deluxe)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN822-025-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 425,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Dịch vụ phòng 1 khách/đêm tại TTC Ngọc Lan 4 Sao Đà Lạt
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: FESGN535-026-080620
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/06/2020
clock
Giờ đi: 14:00
price
Giá: 645,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
« 1 2 3 4 5 6 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS