Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Kết quả tìm kiếm tour du lịch

  Tiết kiệm
Cần Thơ - Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Ngắm hoa Anh Đào, Chuyến bay thuê bao, Tour sự kiện) - Giảm 1 triệu/khách tại Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế VITM (29/11-01/12)
4.65/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH604-051-050420QH1-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/04/2020
clock
Giờ đi: 00:00
price
Giá: 39,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Fukushima - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima   (Một ngày tự do, Ngắm hoa Anh Đào, Chuyến bay thuê bao, Tour sự kiện) - Giảm 1 triệu/khách tại Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế VITM (29/11-01/12)
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNCTH608-001-050420QH2-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/04/2020
clock
Giờ đi: 00:00
price
Giá: 36,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Ngắm hoa Anh Đào) - Ngày Hội Fukushima
4.63/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN605-073-210420VN3-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 21/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 28,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Ngắm hoa Anh Đào)
4.39/5 trong 399 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN605-073-210420VN3-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Một ngày tự do, Ngắm hoa Anh Đào)
4.17/5 trong 423 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN608-011-210420VN2-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Một ngày tự do, Ngắm hoa Anh Đào)
4.35/5 trong 409 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN608-013-250420VN2-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Ngắm hoa Anh Đào)
4.32/5 trong 412 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN605-076-250420VN1-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 33,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Ngắm hoa Anh Đào) - Lễ 30/04
4.45/5 trong 389 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN606-083-290420VN3-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 39,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Ngắm hoa Anh Đào) - Lễ 30/04 - Ngày Hội Fukushima
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN606-083-290420VN3-D-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 37,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Ngắm hoa Anh Đào) - Lễ 30/04
4.26/5 trong 417 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN606-081-290420VN1-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 39,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Fukushima -  Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima (Chuyến bay thuê bao cùng hàng không Vietnam Airlines, Một ngày tự do, Ngắm hoa Anh Đào) - Lễ 30/04
4.37/5 trong 406 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN608-015-290420VN2-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 00:10
price
Giá: 37,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger