Kết quả tìm kiếm tour du lịch

Nơi khởi hành
Từ ngày
   Hồ Chí Minh Có 20 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
3.62/5 trong 511 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-105-090620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 09/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 6,390,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.25/5 trong 428 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-027-110620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 11/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.22/5 trong 419 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-047-110620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 11/06/2020
clock
Giờ đi: 06:25
price
Giá: 3,390,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.25/5 trong 428 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-020-120620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 6,390,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.42/5 trong 396 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-028-120620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 06:25
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.43/5 trong 396 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-052-120620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3,390,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.05/5 trong 453 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-006-120620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.45/5 trong 394 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-115-120620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 07:55
price
Giá: 6,590,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.36/5 trong 402 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-014-130620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 13/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.22/5 trong 429 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-118-130620VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 13/06/2020
clock
Giờ đi: 06:25
price
Giá: 7,790,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn KK Sapa 5 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.4/5 trong 400 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-031-130620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 13/06/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3,790,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 4 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.55/5 trong 383 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-041-130620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 13/06/2020
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 3,390,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Bay cùng Vietnam Airline, khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.41/5 trong 398 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-117-160620VN-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 8,590,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
3.76/5 trong 509 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-106-160620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 6,390,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.56/5 trong 374 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-116-160620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/06/2020
clock
Giờ đi: 07:55
price
Giá: 6,590,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Tây Bắc Mùa Đổ Nước  : Đền Hùng - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải - Yên Bái - Sapa - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu
3.84/5 trong 494 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN172-013-160620VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/06/2020
clock
Giờ đi: 08:45
price
Giá: 8,290,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.43/5 trong 390 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-032-180620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 18/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.59/5 trong 378 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-048-180620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 18/06/2020
clock
Giờ đi: 06:25
price
Giá: 3,390,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.52/5 trong 377 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-033-190620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 19/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.53/5 trong 388 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN191-050-190620VJ-V-F
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 19/06/2020
clock
Giờ đi: 06:25
price
Giá: 3,590,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Giảm ngay 200,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Đà Nẵng Có 1 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Du Lịch Việt Nam - Điểm đến sáng tươi - Đà Nẵng - Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fanxipang
4.53/5 trong 379 Đánh giá
code
Mã tour: NDDNG262-013-110620VN-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 11/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Hải Phòng Có 2 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Sapa - Nơi gặp gỡ đất trời - HÀ GIT
4.62/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NDHPH103-021-120620XE-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 05:00
price
Giá: 3,098,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiết kiệm
Sapa - Nơi gặp gỡ đất trời
4.55/5 trong 380 Đánh giá
code
Mã tour: NDHPH103-022-190620XE-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 19/06/2020
clock
Giờ đi: 05:00
price
Giá: 2,390,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Hà Nội Có 4 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Giá Tốt
Sapa - Hàm Rồng - Bản Cát Cát - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 4 sao)
4.45/5 trong 389 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN151-113-120620-H
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Sapa - Hàm Rồng - Bản Cát Cát - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn KK 5 sao)
4.33/5 trong 408 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN151-224-120620-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 12/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 2,750,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
	Sapa - Hàm Rồng - Bản Cát Cát - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn 4 sao)
4.55/5 trong 381 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN151-114-190620-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Sapa - Hàm Rồng - Bản Cát Cát - Cầu Kính Rồng Mây (Khách sạn KK 5 sao)
4.57/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN151-225-190620-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/06/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 2,750,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Buôn Ma Thuột Có 1 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Ks 3 sao
4.58/5 trong 377 Đánh giá
code
Mã tour: NDDLA030-001-140620VN-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 14/06/2020
clock
Giờ đi: 09:55
price
Giá: 4,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Buôn Ma Thuột
  Cần Thơ Có 2 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Hà Nội - Sapa - đỉnh Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (ks 3 sao & 4 sao, tour tiết kiệm)- Bay hàng không Vietnam Airlines
4.37/5 trong 409 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH122-007-160620VN-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 16/06/2020
clock
Giờ đi: 10:00
price
Giá: 7,490,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Hà Nội - Sapa -Yên Tử - Hạ Long  (ks 3 sao & 4 sao, tour tiết kiệm) - Bay Vietnam Airlines
4.38/5 trong 402 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH117-004-180620VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 18/06/2020
clock
Giờ đi: 10:00
price
Giá: 6,490,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
« 1 2 3 4 5 6 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS