Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Kết quả tìm kiếm tour du lịch

  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á (Tour Tiết kiệm)
4.4/5 trong 401 Đánh giá
code
NNSGN9837-001-020919VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 02/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giảm ngay 400,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á (Tour Tiết kiệm)
4.5/5 trong 386 Đánh giá
code
NNSGN9838-001-030919VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 03/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giảm ngay 300,000 đ khi thanh toán trực tuyến
  Giá Tốt
BAY THẲNG TỪ CẦN THƠ - BANGKOK - PATTAYA - Đồng Hành Cùng Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam Thi đấu vòng loại World Cup 2022
4.62/5 trong 368 Đánh giá
code
NNCTH1303-014-030919FD-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 03/09/2019
clock
Giờ đi: 13:30
price
Giá: 8,190,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
BAY THẲNG TỪ CẦN THƠ - BANGKOK - PATTAYA - Đồng Hành Cùng Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam Thi đấu vòng loại World Cup 2022
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
NNCTH1303-013-030919FD-H
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 03/09/2019
clock
Giờ đi: 13:30
price
Giá: 7,690,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Bangkok - Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á (Tour Tiết kiệm)
4.59/5 trong 377 Đánh giá
code
NNSGN9832-001-040919VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 04/09/2019
clock
Giờ đi: 11:15
price
Giá: 7,690,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiết kiệm
Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á: Việt Nam & Thái Lan , Bangkok - Pattaya - Safari World. Khách sạn 3* - Tặng vé buffet trưa Baiyoke Sky (Tour tiết kiệm)
4.61/5 trong 371 Đánh giá
code
NNDLO3025-001-040919VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 1
date
Ngày đi: 04/09/2019
clock
Giờ đi: 13:30
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Bangkok (Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á (Tour Tiết kiệm)
4.54/5 trong 379 Đánh giá
code
NNSGN9836-001-050919VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 7,390,000 đ
date
Số ngày: 2
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á (Tour Tiết kiệm)
4.49/5 trong 384 Đánh giá
code
NNSGN9831-001-050919VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 08:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya - Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á
4.44/5 trong 410 Đánh giá
code
NNHAN135-002-050919VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 08:50
price
Giá: 8,500,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á (Tour Tiết kiệm)
4.56/5 trong 374 Đánh giá
code
NNDNG241-029-050919FD-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya - Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á
4.62/5 trong 369 Đánh giá
code
NNHAN135-001-050919VJ-CC-G
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 11:10
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Bangkok - Pattaya (Cổ vũ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup Châu Á (Tour Tiết kiệm)
4.62/5 trong 370 Đánh giá
code
NNSGN9831-002-050919VJ-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 11:15
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN929-008-151019QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN929-009-151119QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/11/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN929-010-151219QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/12/2019
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN929-001-150120QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/01/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN929-002-150220QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/02/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN929-003-150320QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/03/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN929-004-150420QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/04/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN929-005-150520QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/05/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN929-006-150620QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/06/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Qatar Nơi đăng cai World Cup 2022: Khám phá thủ đô Doha huyền bí  ( Khách sạn 4 Sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN929-007-150720QR-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/07/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 29,990,000 đ
date
Số ngày: 5

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS