facebook
  • phone  Tư vấn từ 8h-18h: 1900 1839 (Cước 1.000đ/phút)  
  •  Thành viên
  •   
  • English
pin
Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* " Lễ 30/04"
Campuchia là quốc gia được mệnh danh “đất nước chùa tháp” chứa đựng bao điều bí ẩn làm mê đắm nhiều du khách. Nơi ấy, vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, vẻ đẹp trong xanh của cát biển, dấu ấn huyền bí của những đền đài cung điện cổ xưa hay đơn giản là nụ cười hồn hậu của người dân xứ này….chắc hẳn sẽ lưu lại cho du khách những ấn tượng khó phai.
Mã tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Ngày về Giá Chỗ
còn nhận
 
NNSGN101-046-300417XE1-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* " Lễ 30/04" (Giá đã giảm 600,000đ / Khách) Giảm giá 4 30/04/2017 03/05/2017 4,790,000₫ 4,190,000 9 Đặt ngay
NNSGN101-046-040517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 04/05/2017 07/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-047-060517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 06/05/2017 09/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 1 Đặt ngay
NNSGN101-048-090517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 09/05/2017 12/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-049-110517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 11/05/2017 14/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-050-130517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 13/05/2017 16/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-051-160517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 16/05/2017 19/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-053-200517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 20/05/2017 23/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-054-230517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 23/05/2017 26/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 3 Đặt ngay
NNSGN101-055-250517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 25/05/2017 28/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-056-270517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 27/05/2017 30/05/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-057-300517XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 30/05/2017 02/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-058-010617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 01/06/2017 04/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 2 Đặt ngay
NNSGN101-059-030617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 03/06/2017 06/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-060-060617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 06/06/2017 09/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-061-080617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 08/06/2017 11/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 1 Đặt ngay
NNSGN101-062-100617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 10/06/2017 13/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-063-130617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 13/06/2017 16/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-064-150617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 15/06/2017 18/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-065-170617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 17/06/2017 20/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-066-200617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 20/06/2017 23/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-067-220617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 22/06/2017 25/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-068-240617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 24/06/2017 27/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-069-270617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 27/06/2017 30/06/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-070-290617XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 29/06/2017 02/07/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-071-010717XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 01/07/2017 04/07/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-072-040717XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 04/07/2017 07/07/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-073-060717XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 06/07/2017 09/07/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-074-080717XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 08/07/2017 11/07/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
NNSGN101-075-110717XE-G Siem Reap-Phnom Penh - Khách sạn 3* ( Siêu Tiết Kiệm) (Giá đã giảm 400,000đ / Khách) tour hot Giảm giá 4 11/07/2017 14/07/2017 4,090,000₫ 3,690,000 5 Đặt ngay
<< 1 2 >>
App iOS App Adroid