Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/10/2017 10:55 Đến: 11/10/2017 12:05 Chuyến bay: VJ733
Ngày về: 15/10/2017 17:45 Đến: 15/10/2017 19:35 Chuyến bay: VJ692

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,698,000 đ 0 đ 0 đ 0 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,698,000 đ 0 đ 0 đ 0 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,650,000 đ 0 đ 0 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,650,000 đ 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ 0 đ 1,500,000 đ