Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 09/02/2017 08:20 Đến: 09/02/2017 10:25 Chuyến bay: VJ188
Ngày về: 12/02/2017 16:35 Đến: 12/02/2017 18:40 Chuyến bay: VJ125
Giá tour & Phụ thu phòng đơn:
Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,090,000 đ 7,090,000 đ 7,090,000 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 7,090,000 đ 7,090,000 đ 7,090,000 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,195,000 đ 5,195,000 đ 5,195,000 đ 2,250,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,300,000 đ 3,300,000 đ 3,300,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ