Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 09/03/2017 06:00 Đến: 09/03/2017 08:00 Chuyến bay: VJ120
Ngày về: 12/03/2017 16:55 Đến: 12/03/2017 18:55 Chuyến bay: VJ155

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,590,000 đ 6,590,000 đ 6,590,000 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,590,000 đ 6,590,000 đ 6,590,000 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,945,000 đ 4,945,000 đ 4,945,000 đ 2,250,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,300,000 đ 3,300,000 đ 3,300,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ