Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/03/2017 09:30 Đến: 25/03/2017 11:35 Chuyến bay: VN226
Ngày về: 28/03/2017 20:00 Đến: 28/03/2017 22:05 Chuyến bay: VN279

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,790,000 đ 6,790,000 đ 6,790,000 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,990,000 đ 5,990,000 đ 5,990,000 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,245,000 đ 4,245,000 đ 4,245,000 đ 2,250,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,500,000 đ 2,500,000 đ 2,500,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ