Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/03/2017 06:15 Đến: 07/03/2017 08:20 Chuyến bay: VJ122
Ngày về: 10/03/2017 16:55 Đến: 10/03/2017 19:00 Chuyến bay: VJ155

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,990,000 đ 4,700,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,240,000 đ 4,700,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,745,000 đ 2,350,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,250,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ