Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 04/04/2019 05:30 Đến: 04/04/2019 07:35 Chuyến bay: VJ120
Ngày về: 07/04/2019 15:55 Đến: 07/04/2019 18:00 Chuyến bay: VJ189

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 04/04/2019 03:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,790,000 đ 4,200,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,842,500 đ 4,200,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 350,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ

  Ghi chú