Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 18/04/2019 05:10 Đến: 18/04/2019 07:15 Chuyến bay: VJ120
Ngày về: 21/04/2019 15:50 Đến: 21/04/2019 18:00 Chuyến bay: VJ189

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 18/04/2019 03:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 9,190,000 đ 4,200,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,892,500 đ 4,200,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,700,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 470,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ

  Ghi chú